[duminică, 19 iulie] O luptă cosmică

1. Ce înțelegem din următoarele pasaje despre rugăciunea de mijlocire?

 

Apocalipsa 12:7-9 

„7 Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, 8 dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 9 Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui”.

 

Efeseni 6:12

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”.

 

2 Corinteni 10:4

„Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile”.

 

Biblia ridică vălul dintre lumea văzută și cea nevăzută. Există o luptă între bine și rău, între forțele neprihănirii și ale întunericului, între Hristos și Satana. În acest conflict cosmic, Dumnezeu respectă libertatea omului – El niciodată nu-i va manipula voința sau forța conștiința. Dumnezeu trimite Duhul Sfânt pentru a-i dovedi pe oameni vinovați în ce privește adevărul divin (Ioan 16:7,8). Îngerii cerești intră în această luptă pentru a-i ajuta să aleagă viața veșnică (Evrei 1:14). De asemenea, Dumnezeu coordonează evenimentele providențiale în viața oamenilor pentru a-i conduce la Sine.

 

Însă Dumnezeu nu va constrânge conștiința. Folosirea forței este contrară principiilor Împărăției Lui. Constrângerea este străină de principiul dragostei care este temelia guvernării Sale. În acest punct, rugăciunea devine foarte importantă. El ne respectă libertatea de alegere când ne rugăm pentru alții, dar, în lumina luptei dintre bine și rău, El va face mai mult când ne rugăm decât atunci când nu ne rugăm.

 

Gândește-te cu atenție la această afirmație: „Este o parte a planului lui Dumnezeu să ne dea, ca răspuns la rugăciunea credinței, ceea ce nu ne-ar da dacă n-am cere în felul acesta” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 525

 

În marea luptă dintre bine și rău, rugăciunea își are rolul ei! Când ne rugăm pentru cei care nu Îl cunosc pe Hristos, rugăciunea noastră Îi oferă lui Dumnezeu ocazia să reverse râuri de binecuvântări cerești în viața lor. Domnul onorează alegerea noastră de a ne ruga pentru ei și lucrează cu și mai mare putere în favoarea lor.

 

Atunci când discutăm despre rugăciunea de mijlocire, ar trebui să recunoaștem cu umilință că nu înțelegem pe deplin căile pe care intervine Dumnezeu. Și totuși, acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să ne bucurăm de binecuvântările pe care rugăciunea ni le oferă nouă și celor din jur.

 

Crezi că Dumnezeu lucrează cu mai multă putere când ne rugăm decât atunci când neglijăm să o facem?