[sâmbătă, 18 iulie] Puterea rugăciunii de mijlocire

Text de memorat:

 

Iacov 5:16

„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”

 

Credincioșii din bisericile Noului Testament au simțit nevoia de rugăciune. „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală” (Faptele 4:31). Ucenicii s-au rugat. Au fost umpluți de Duhul Sfânt și apoi au predicat Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală și încredere.

 

A existat o relație directă între rugăciuni, umplerea cu Duhul Sfânt și proclamarea cu putere a Cuvântului lui Dumnezeu. „Ei [ucenicii] nu au cerut o binecuvântare care să le servească numai lor. Asupra lor apăsa povara salvării sufletelor. Ei au înțeles că Evanghelia trebuia să fie dusă lumii și, în vederea acestui lucru, cereau puterea pe care le-o făgăduise Domnul Hristos.” – Ellen G. White, „Faptele apostolilor”, p. 37 

 

Atunci când Îl căutăm pe Dumnezeu și mijlocim pentru alții, El lucrează în inima noastră pentru a ne atrage mai aproape de Sine, oferindu-ne înțelepciune divină ca să ajungem la oameni și să-i aducem în Împărăția Sa (Iacov 1:5). Dumnezeu lucrează și în viața lor pe căi pe care noi nu le putem vedea și nici măcar înțelege uneori, tot cu scopul de a-i atrage la Sine (1 Ioan 5:14-17).

 

 

Studiu la rând:

Biblia: Proverbele 10–16

1. Ce fel de om este cel ce doarme în timpul seceratului?
2. Ce fel de oameni sunt cei ce glumesc cu păcatul?
3. Ce (cine) anume locuiește în mijlocul înțelepților?
4. Despre ce categorie de oameni se spune că „le este scârbă să facă rău”?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Solia unui creștin”
5. În ce condiții ar fi resurse abundente pentru a duce mai departe lucrarea
Domnului?