[joi, 9 iulie] Puterea mărturiei personale

 

 

Să privim din nou la Pavel în timp ce se afla înaintea lui Agripa. Apostolul stă în fața acestui om – ultimul în linia de succesiune a împăraților evrei și a casei lui Irod. Agripa pretindea că este evreu, dar, în adâncul inimii, era roman (vezi Comentariile biblice AZS, vol. 6, p. 436). Apostolul îmbătrânit, ostenit de călătoriile sale misionare și purtând urmele luptei dintre bine și rău, stă acolo cu inima plină de dragostea lui Dumnezeu și cu fața radiind de bunătatea Tatălui ceresc. Indiferent ce s­-a întâmplat în viața lui și indiferent de persecuțiile și dificultățile prin care a trecut, el poate declara că Dumnezeu este bun.

 

Agripa este cinic, sceptic, împietrit și cu totul indiferent față de orice sistem autentic de valori. Prin contrast, Pavel este plin de credință, înflăcărat, devotat adevărului și neclintit în apărarea dreptății. Contrastul dintre cei doi bărbați nu putea fi mai clar decât atât. La proces, Pavel dorește să ia cuvântul și Agripa îi dă permisiunea să vorbească.

 

7. Ce mărturie a dat Pavel înaintea lui Agripa? Ce putem învăţa de aici?

 

Faptele 26:1-32

„Agripa a zis lui Pavel: „Ai voie să te aperi!” Pavel a întins mâna şi a început să se apere astfel: 2 „Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt pârât de iudei, 3 căci tu cunoşti foarte bine toate obiceiurile şi neînţelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculţi cu îngăduinţă. 4 Viaţa mea, din cele dintâi zile ale tinereţii mele, este cunoscută de toţi iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. 5 Dacă vor să mărturisească, ei ştiu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. 6 Şi acum sunt dat în judecată, pentru nădejdea făgăduinţei pe care a făcut-o Dumnezeu părinţilor noştri 7 şi a cărei împlinire o aşteaptă cele douăsprezece seminţii ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu, zi şi noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt pârât eu de iudei! 8 Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morţii? 9 Şi eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui Isus din Nazaret, 10 şi aşa am şi făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de la preoţii cei mai de seamă şi, când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam şi eu votul împotriva lor. 11 I-am pedepsit adesea în toate sinagogile şi îmi dădeam toată silinţa ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până şi în cetăţile străine. 12 În acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere şi învoire de la preoţii cei mai de seamă. 13 Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu şi împrejurul tovarăşilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. 14 Am căzut cu toţii la pământ, şi eu am auzit un glas, care-mi zicea în limba evreiască: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti? Îţi este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui ţepuş’. 15 ‘Cine eşti, Doamne?’ am răspuns eu. Şi Domnul a zis: ‘Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti. 16 Dar scoală-te şi stai în picioare, căci M-am arătat ţie ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le. 17 Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul neamurilor, la care te trimit, 18 ca să le deschizi ochii, săse întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.’ 19 De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti. 20 Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor. 21 Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în Templu şi au căutat să mă omoare. 22 Dar, mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta şi am mărturisit înaintea celor mici şi celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii şi Moise că are să se întâmple, 23 şi anume că Hristosul trebuie să pătimească şi că, după ce va fi Cel dintâi din învierea morţilor, va vesti lumină norodului şi neamurilor.” 24 Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, eşti nebun! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie.” 25 „Nu sunt nebun, preaalesule Festus”, a răspuns Pavel, „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate şi chibzuite. 26 Împăratul ştie aceste lucruri şi de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredinţat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colţ! 27 Crezi tu în Proroci, împărate Agripa?… Ştiu că crezi.” 28 Şi Agripa a zis lui Pavel: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!” 29 „Fie curând, fie târziu”, a răspuns Pavel, „să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi să fiţi aşa cum sunt eu, afară de lanţurile acestea.” 30 Împăratul, dregătorul, Berenice şi toţi cei ce şedeau împreună cu ei s-au sculat. 31 Şi când au plecat, ziceau unii către alţii: „Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare”. 32 Şi Agripa a zis lui Festus: „Omului acestuia i s-ar fi putut da drumul, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de cezar”.”

 

Bunătatea deschide inimi acolo unde duritatea le închide. Pavel este incredibil de binevoitor cu Agripa. El îl numește „cunoscător al tuturor obiceiurilor și controverselor iudeilor” (vers. 3, NTR). Apoi se lansează într-­o discuție cu privire la convertirea sa.

 

8. Ce efect a avut asupra lui Agripa istoria convertirii lui Pavel? De ce crezi că a reacţionat în felul acela?

 

Faptele 26:12-18

„12 În acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere şi învoire de la preoţii cei mai de seamă. 13 Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu şi împrejurul tovarăşilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. 14 Am căzut cu toţii la pământ, şi eu am auzit un glas, care-mi zicea în limba evreiască: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti? Îţi este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui ţepuş’. 15 ‘Cine eşti, Doamne?’ am răspuns eu. Şi Domnul a zis: ‘Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti. 16 Dar scoală-te şi stai în picioare, căci M-am arătat ţie ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le. 17 Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul neamurilor, la care te trimit, 18 ca să le deschizi ochii, săse întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.’”

 

Faptele 26:26-28

„26 Împăratul ştie aceste lucruri şi de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredinţat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colţ! 27 Crezi tu în Proroci, împărate Agripa?… Ştiu că crezi.” 28 Şi Agripa a zis lui Pavel: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!””

 

Mărturia lui Pavel despre modul în care Isus i-­a schimbat viața a avut un impact puternic asupra unui rege fără Dumnezeu. Nu există nicio mărturie atât de eficientă ca o viață schimbată. Mărturia unei vieți convertite în mod autentic are o influență uimitoare asupra altora – până și regii atei sunt mișcați de o viață transformată prin har. Chiar dacă nu am avut o convertire la fel de strălucită ca a lui Pavel, toți ar trebui să fim în stare să le spunem celorlalți ce înseamnă să Îl cunoști pe Isus și să fii răscumpărat prin sângele Său.