[duminică, 14 iunie] Posibile motive pentru aparentele contradicţii

 

 

1. Ce îl sfătuieşte Pavel pe Timotei? Ce mesaj important ne dă el aici tuturor?

 

2 Timotei 2:10-15

”10 De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică. 11 Adevărat este cuvântul acesta: Dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El. 12 Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi. 13 Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur. 14 Adu-le aminte de aceste lucruri şi roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. 15 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.”

 

Niciun cercetător serios și sincer al Scripturii nu va nega faptul că există în Biblie lucruri mai greu de înțeles. Aceasta nu ar trebui să ne tulbure, aceste greutăți sunt de așteptat. Noi suntem ființe imperfecte și limitate și nimeni nu are cunoștințe atotcuprinzătoare în toate domeniile, cu atât mai puțin în lucrurile spirituale. De aceea, când ființele neștiutoare și limitate încearcă să înțeleagă înțelepciunea Dumnezeului infinit al Scripturii, negreșit vor întâmpina greutăți. Totuși aceste dificultăți în înțelegerea învățăturilor biblice nu demonstrează nicidecum faptul că ceea ce spune Biblia nu ar fi adevărat.

 

Cei care resping învățătura biblică dată prin descoperire și inspirație divină declară adesea că aceste dificultăți sunt contradicții sau greșeli. Ei cred că Biblia este o carte mai mult sau mai puțin omenească și consideră că ea conține imperfecțiuni și greșeli. Adesea, cel care pornește cu o astfel de gândire nici măcar nu încearcă să caute o explicație care să ia în considerare unitatea și veridicitatea Scripturii care sunt urmarea faptului că este inspirată de Dumnezeu. Cei care încep să pună la îndoială primele pagini, relatarea despre facerea lumii, curând vor ajunge să arunce o umbră de îndoială și nesiguranță și asupra restului Scripturii.

 

Unele discrepanțe din Scriptură s-­ar putea datora greșelilor minore la copiere sau traducere. Ellen White declară: „Unii se uită la noi cu o privire gravă și spun: «Nu crezi că ar fi putut să fie o greșeală a copiatorului sau a traducătorului?» Faptul acesta este întru totul probabil, iar mintea care este atât de îngustă, încât va ezita ori se va poticni de posibilitatea sau probabilitatea aceasta, va fi tot atât de dispusă să se poticnească din cauza tainelor Cuvântului inspirat, deoarece o astfel de minte slabă nu poate să pătrundă planurile lui Dumnezeu. Da, astfel de oameni se vor poticni tot atât de ușor din cauza faptelor clare pe care o minte simplă le va accepta, o minte care înțelege lucrurile spirituale și pentru care cuvintele lui Dumnezeu sunt clare și frumoase, pline de conținut și de semnificație. Nicio taină nu va pune în încurcătură vreun suflet și nici nu va face să se poticnească picioarele acelora care nu vor inventa dificultăți, folosind chiar adevărul descoperit foarte clar.” – Ellen G. White, ”Solii alese”, cartea 1, p. 16

 

De ce este important să ne apropiem de Biblie cu umilință și supunere?