[sâmbătă, 2 mai] De ce este nevoie de interpretare?

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 11:6

”Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.”

 

A citi Biblia înseamnă și a interpreta Biblia. Dar cum putem face acest lucru? Ce principii să folosim? De exemplu, cum ne raportăm la diferitele tipuri de scriere pe care le găsim în ea? Cum ne dăm seama dacă pasajul pe care îl citim este o pildă, un vis profetic și simbolic sau o narațiune? Decizia într­-o chestiune atât de importantă cum este contextul Scripturii implică în sine interpretarea.

 

Uneori, oamenii folosesc Biblia ca pe un oracol divin: deschid Scriptura la întâmplare pentru a găsi un verset biblic care speră să îi călăuzească. Dar a înșirui pasaje biblice la întâmplare poate duce la concluzii foarte ciudate și greșite.

 

De exemplu, când un bărbat și-­a părăsit soția pentru altă femeie, soția și­-a găsit alinare în următorul verset: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie” (Geneza 3:15). Ea era convinsă, pe baza acestui verset, că aventura soțului ei nu va rezista!

 

Orice verset folosit în afara contextului devine foarte repede un pretext folosit pentru a­-ți susține propriile idei sau agenda personală. De aceea avem mare nevoie nu doar să citim Biblia, ci și să o interpretăm corect.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Psalmii 83–89
1. Despre cine afirmă psalmistul că ajunseseră îngrășământ pentru pământ?
2. Ce anume cerea psalmistul să facă Dumnezeu, ca să vadă vrăjmașii lui?
3. Ce fel de lucruri au fost spuse despre cetatea lui Dumnezeu?
4. Ce anume are temelii veșnice și ce este tare ca cerurile?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Hristos este centrul soliei”
5. Ce trebuie făcut pentru a îndepărta barierele prejudecăților și ale nepocăinței?