[duminică, 3 mai] Presupunerile

 

 

1. Ce i-a împiedicat pe ucenici, care erau foarte familiarizaţi cu Scriptura, să vadă adevăratul sens al Cuvântului lui Dumnezeu, chiar când evenimentele prezise se desfăşurau în faţa ochilor lor?

 

Luca 24:36-45

”36 Pe când vorbeau ei astfel, Însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” 37 Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. 38 Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? 39 Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” 40 (Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.) 41 Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” 42 I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere. 43 El le-a luat şi a mâncat înaintea lor. 44 Apoi, le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi”. 45 Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.”

 

Nimeni nu se apropie de Scriptură cu mintea complet eliberată de alte idei. Fiecare cititor, fiecare om care studiază Biblia se apropie de ea având un trecut și o experiență personală care, inevitabil, își vor lăsa amprenta asupra procesului de interpretare. Chiar și ucenicii au avut ideile lor despre cine era Mesia și ce trebuia să facă, bazându-­se pe așteptările generale de la acea vreme. Convingerile lor puternice îi împiedicau să înțeleagă clar textul biblic, lucru care explică de ce, atât de adesea, L-­au perceput greșit pe Isus și nu au înțeles evenimentele privind viața, moartea și învierea Lui.

 

Cu toții avem propriul sistem de crezuri cu privire la lume, la realitate și chiar la Dumnezeu, o serie de lucruri pe care le credem sau le acceptăm – chiar fără să ne dăm seama – și care sunt în mintea noastră când interpretăm Biblia. Nimeni nu abordează textul biblic cu mintea eliberată de propriile concepții. De exemplu, dacă viziunea cuiva cu privire la lume respinge categoric orice intervenție supranaturală din partea lui Dumnezeu, acea persoană nu va citi și nu va înțelege Scriptura ca fiind raportul adevărat și de încredere al intervențiilor lui Dumnezeu în istorie, ci o va interpreta cu totul altfel decât cineva care acceptă existența supranaturalului.

 

Interpreții Bibliei nu se pot debarasa complet de trecutul lor, de experiențele lor, de ideile proprii și de noțiunile și părerile preconcepute. Neutralitatea totală sau obiectivitatea absolută nu poate fi atinsă. Studierea Bibliei și meditația teologică merg întotdeauna împotriva muntelui de prejudecăți cu privire la natura lumii și natura lui Dumnezeu.

 

Dar vestea bună este că Duhul Sfânt poate să lărgească și să corecteze perspectiva noastră limitată și presupunerile atunci când citim cuvintele Scripturii cu o minte deschisă și o inimă sinceră. Biblia afirmă în mod repetat că oameni din medii foarte diferite au putut înțelege Cuvântul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt ne călăuzește „în tot adevărul” (Ioan 16:13).

 

Tu ai ideile tale cu privire la lume? În ce mod le-ai putea supune Cuvântului lui Dumnezeu astfel încât Cuvântul să îți poată remodela ideile pentru a fi în armonie cu realitatea pe care o prezintă Biblia?