[joi, 12 martie] Un prinţ învingător

 

 

Cel mai proeminent personaj în cartea Daniel este ființa numită inițial „Fiul omului” (Daniel 7:13), sau „Căpetenia oștirii” (Daniel 8:11; în KJV, „Prințul oștirii”). În cele din urmă, aflăm că numele Lui este Mihail (Daniel 10:12), care înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?” El vine să îl ajute pe Gabriel în lupta cu împăratul Persiei (vers. 13). Îngerul se referă la această ființă cerească folosind expresia „Voievodul (în engl.: Prințul) vostru Mihail” (vers. 21), adică Prințul poporului lui Dumnezeu. Mihail apare mai târziu în cartea Daniel ca fiind Cel care stă pentru poporul lui Dumnezeu (Daniel 12:1). Din Iuda 9 aflăm că Mihail, numit și arhanghel, a luptat împotriva lui Satana și l­-a înviat pe Moise. Apocalipsa 12:7 ne descoperă că Mihail este conducătorul oștilor cerești, Acela care îi învinge pe Satana și pe îngerii lui căzuți. Putem spune că Mihail nu este altcineva decât Acela care a devenit prin întrupare Domnul Isus Hristos. După cum Imperiul Persan avea un conducător suprem, o forță spirituală care stătea în spatele conducătorului pământesc, tot așa copiii lui Dumnezeu Îl au drept Căpetenie pe Mihail, care intervine pentru a lupta și câștiga războiul cosmic în dreptul lor.

 

8. Cum a obţinut Domnul Isus biruinţa în conflictul cosmic?

 

Coloseni 2:15

”15 A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.”

 

Când ne confruntăm cu forțele răului, putem avea credință în Domnul Isus, Biruitorul. El l­-a învins pe Satana la începutul lucrării Sale publice. În timpul vieții de pe pământ, El l­-a învins pe Satana în pustie când acesta l­a asaltat cu ispitele lui; El a luptat cu oștile demonice și l­-a eliberat pe poporul Său de sub puterea întunericului. Isus a învins răul când acesta a apărut mascat în încercarea lui Petru de a-­L convinge să nu meargă spre Calvar. În ultimele cuvinte adresate ucenicilor, Isus le­-a vorbit despre moartea Lui iminentă ca despre o bătălie care avea să culmineze în biruința decisivă asupra lui Satana: „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii” (Ioan 12:31,32).

 

Uneori privim în jur și totul pare descurajator. Violență, imoralitate, stricăciune și boli pretutindeni. Un vrăjmaș, nu din carne și sânge, ne atacă cu brutalitate din toate părțile. Dar, indiferent cât de grele sunt luptele pe care trebuie să le purtăm, Isus luptă pentru noi și stă ca Prinț și Mare­-Preot al nostru în sanctuarul ceresc.

 

Citește Romani 8:37-39. Cum putem face ca făgăduinţa de a fi biruitori să fie o experienţă reală în viaţa noastră de creștini?