[miercuri, 11 martie] Un mare conflict

 

 

6. Ce i-a fost descoperit apoi lui Daniel?

 

Daniel 10:20,21

”20 El mi-a zis: ‘Ştii pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei şi, când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei! 21 Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail.”

 

Solul ceresc i-­a descoperit lui Daniel războiul cosmic care se desfășura în spatele istoriei omenirii. De îndată ce Daniel a început să se roage, a început o bătălie între cer și pământ. Ființele cerești au început să lupte cu împăratul Persiei pentru a-­i lăsa pe evrei să continue reconstruirea templului. La începutul capitolului 10 din Daniel aflăm că împăratul Persiei este Cirus. Totuși un împărat pământesc lăsat singur nu poate să se împotrivească cu putere unei ființe cerești. Acest lucru ne sugerează faptul că în spatele împăratului pământesc stătea un agent spiritual care îl făcea pe Cirus să îi împiedice pe evrei să reconstruiască templul.

 

O situație asemănătoare apare și în Ezechiel 28, unde împăratul Tirului îl reprezintă pe Satana, puterea spirituală care stătea în spatele împăratului acelei cetăți. Astfel, nu ar trebui să fie deloc surprinzător că împărații Persiei, împotriva cărora a venit să lupte Mihail, îi reprezintă pe Satana și îngerii lui. Acest lucru ne arată că împotrivirea omenească față de reconstruirea Templului de la Ierusalim avea un echivalent în domeniul spiritual.

 

7. Ce fel de bătălie este descrisă?

 

Daniel 10:13

”13 Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.”

 

„În timp ce Satana se lupta să influențeze cele mai înalte autorități în Imperiul Medo­-Persan ca să manifeste dezaprobare față de poporul lui Dumnezeu, îngerii lucrau în favoarea exilaților. Lupta era de așa natură, încât tot cerul era interesat. Prin prorocul Daniel ni se dă o imagine panoramică a acestei lupte puternice dintre forțele binelui și ale răului. Timp de trei săptămâni, Gabriel a luptat cu forțele întunericului, căutând să anihileze influențele care lucrau asupra minții lui Cirus și, înainte ca lupta să se încheie, Însuși Hristos a venit în ajutorul lui Gabriel. «Căpetenia împărăției Persiei mi­-a stat împotrivă douăzeci și una de zile», declara Gabriel, «însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-­a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei.» Tot ce a putut cerul să facă în favoarea poporului lui Dumnezeu a fost făcut. Biruința a fost în cele din urmă câștigată, forțele vrăjmașului au fost ținute în frâu în toate zilele lui Cirus și în toate zilele fiului său Cambyses, care a domnit aproape șapte ani și jumătate.” – Ellen G. White, Profeți și regi, pp. 571–572