[vineri, 3 ianuarie] Un gând de încheiere

 

 

„Biblia a fost dată cu scopul de a fi o călăuză pentru toți aceia care doresc să cunoască voia Creatorului… Îngerii și Însuși Hristos au venit să le descopere lui Daniel și lui Ioan lucrurile care aveau să se întâmple în curând. Aceste probleme importante, care au de­-a face cu mântuirea noastră, n­-au fost lăsate învăluite de mister. Ele n­-au fost descoperite ca să-­l încurce și să-­l rătăcească pe cercetătorul sincer după adevăr. Domnul spunea prin profetul Habacuc: «Scrie viziunea și explic­-o… ca să se poată citi ușor» (Habacuc 2:2, în KJV). Cuvântul lui Dumnezeu este clar pentru toți aceia care îl studiază cu o inimă plină de rugăciune. Orice suflet sincer va veni la lumina adevărului. … Și nicio biserică nu poate înainta în sfințenie dacă membrii ei nu caută cu stăruință după adevăr ca după o comoară ascunsă.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pp. 521–522

 

„Studiați istoria lui Daniel și a tovarășilor lui. Deși ei trăiau unde trăiau, întâmpinați din toate părțile de ispita de a­-i face pe plac eului, ei L-­au proslăvit și glorificat pe Dumnezeu în viața lor de zi cu zi. Ei au hotărât să evite orice rău. Ei au refuzat să se așeze singuri în calea vrăjmașului. Dumnezeu a răsplătit cu binecuvântări bogate credincioșia lor statornică.” – Ellen G. White, Manuscript Releases [No. 224], vol. 4, pp. 169–170