[sâmbătă, 4 ianuarie] Din Ierusalim la Babilon

 

 

Text de memorat:

 

Daniel 1:17

”17 Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri şi înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele.”

 

Biblia nu evită să arate slăbiciunile omenirii căzute. Începând de la Geneza 3, păcătoșenia omului și rezultatele ei nefaste sunt arătate clar. În același timp putem vedea și exemplele celor care au dat dovadă de multă credincioșie față de Dumnezeu, chiar și atunci când li s­-au oferit motive puternice să renunțe la credincioșia lor. Unele dintre exemplele de credincioșie cele mai puternice le descoperim în cartea Daniel.

 

Totuși, când studiem cartea Daniel, să nu uităm că adevăratul erou al acestei cărți este Dumnezeu. Suntem obișnuiți cu istorisiri în care este evidențiată credincioșia lui Daniel și a tovarășilor lui și poate că uităm să înălțăm credincioșia Celui care i­-a călăuzit și i-­a susținut pe acești patru tineri în confruntarea lor cu puterea și farmecul Imperiului Babilonian. Provocarea este suficient de mare să fii credincios în țara ta, acolo unde trăiești, și cu mult mai mare când te confrunți cu presiunea unei țări străine, a unei alte culturi și a unei religii diferite. Dar acești oameni credincioși au înfruntat situațiile grele și au învins deoarece, la fel ca apostolul Pavel, știau „în cine au crezut” (2 Timotei 1:12) și se încredeau în El.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia:  Iov 6–12

1. Ce mângâiere, ce bucurie spunea Iov că îi va rămâne în durerile sale?
2. Cine și cui îi adresează cuvintele: „Nu știu să te fi cunoscut vreodată”?
3. Ce anume considera Iov că aleargă mai iute decât un alergător?
4. La cine, dintre oameni, considera Iov că se găsește înțelepciunea?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Înviorarea spirituală şi organizarea bisericii pentru slujire”
5. De unde a avut Ellen G. White planul organizării de mici grupe, ca temelie a efortului misionar?