[joi, 2 ianuarie] Cartea lui Daniel şi noi

 

 

Deși scrisă cu peste două mii cinci sute de ani în urmă, cartea Daniel rămâne relevantă pentru poporul lui Dumnezeu de azi. Să observăm trei aspecte:

 

Dumnezeu rămâne suveran al vieții noastre. Chiar și atunci când lucrurile nu merg bine, Dumnezeu rămâne suveran și lucrează prin acțiunile capricioase ale omului pentru a le oferi copiilor Săi ce este mai bun. Experiența lui Daniel în Babilon se aseamănă cu cea a lui Iosif în Egipt și a Esterei în Imperiul Persan. Acești tineri au fost robi în țări străine, sub puterea unor națiuni păgâne. Din afară, poate ar părea că erau slabi și că Dumnezeu îi părăsise. Totuși Domnul i­-a întărit și i­-a folosit pentru împlinirea planurilor Sale. Când trecem prin încercări, suferință și împotrivire putem să privim la ce a făcut Dumnezeu pentru Daniel, Iosif și Estera. Putem avea asigurarea că Domnul rămâne Dumnezeul nostru și El nu ne părăsește în încercări și ispite.

 

Dumnezeu conduce istoria. Uneori suntem tulburați de această lume confuză și fără țintă, plină de păcat și violență. Dar în fiecare capitol din cartea Daniel este transmisă ideea că Dumnezeu conduce cursul istoriei. Ellen G. White spune: „În analele istoriei omului, dezvoltarea, creșterea și prăbușirea imperiilor apar ca dependente de voința și bravura omului. Modelarea evenimentelor pare a fi, într­-o mare măsură, determinată de puterea, ambiția sau capriciile lui. Însă, în Cuvântul lui Dumnezeu, perdeaua este dată la o parte și vedem în spate, peste și în toate acțiunile și conflictele de interese, putere și pasiune omenească, cum uneltele Celui Preamilostiv lucrează în tăcere și cu răbdare și aduc la îndeplinire planurile Sale, după voia Sa.” – Educație, p. 173

 

Dumnezeu oferă un model pentru poporul Său din timpul sfârșitului. Daniel și prietenii lui sunt un model de viață într­-o societate în care viziunea asupra lumii este adesea în contrast izbitor cu cea a Bibliei. Când s­au făcut presiuni să își compromită credința și să facă concesii sistemului babilonian în aspecte care le­-ar fi negat credincioșia lor față de Domnul, ei au rămas neclintiți. Experiența loialității lor absolute față de Dumnezeu este o încurajare pentru noi în persecuție din cauza Evangheliei. În același timp, Daniel ne arată că ne putem aduce contribuția în stat și în societate și totuși să rămânem credincioși Domnului.

 

4. Ce ne spun următoarele versete despre interesul lui Dumnezeu faţă de luptele noastre?

 

Daniel 9:23  

”23 Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti preaiubit şi scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta şi înţelege vedenia!”

 

Daniel 10:11,12 

”11 Apoi mi-a zis: ‘Daniele, om preaiubit şi scump, fii cu luare-aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum şi stai în picioare în locul unde eşti, căci acum sunt trimis la tine!’ După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. 12 El mi-a zis: ‘Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!”

 

Matei 10:29-31

”29 Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. 30 Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi. 31 Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.”