[marţi, 1 octombrie] A doua ocazie de întoarcere

 

În Ezra 7:1­-10 și 8:1­-14 vedem că împăratul Artaxerxes I îi permite lui Ezra să se întoarcă la Ierusalim (în anul 457 î.Hr.) și să îi ia cu el pe toți cei care doreau să se întoarcă. Nu se cunosc foarte multe detalii despre relația dintre împărat și Ezra sau dacă Ezra a lucrat la curte. În capitolul 8 sunt enumerați toți capii de familie ai celor care s­-au întors, începând cu preoții, cei din linia regală și încheind cu restul populației. Douăsprezece familii sunt amintite în mod specific, lăsând impresia că aceasta este o reamintire intenționată a celor douăsprezece seminții din Israel. Pasajul numește aproximativ 1 500 de bărbați, ajungându-­se cam la 5 000–6 000 cu tot cu femei și copii. Grupul acesta a fost cu mult mai mic decât primul, care s-­a întors cu Zorobabel și Iosua.

 

3. Ce aflăm din Ezra 7:1-10 despre Ezra?

 

Ezra 7:1-10

”După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxe, împăratul perşilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, 2 fiul lui Şalum, fiul lui Ţadoc, fiul lui Ahitub, 3 fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, 4 fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, 5 fiul lui Abişua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot. 6 Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit în Legea lui Moise, dată de Domnul, Dumnezeul lui Israel. Şi, fiindcă mâna Domnului, Dumnezeului său, era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. 7 Mulţi din copiii lui Israel, din preoţi şi din leviţi, din cântăreţi, din uşieri şi din slujitorii Templului au venit şi ei la Ierusalim în al şaptelea an al împăratului Artaxerxe. 8 Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al şaptelea al împăratului. 9 Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi şi a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el. 10 Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.”

 

Ezra era un cărturar dintr-­o familie de preoți. El era un urmaș al lui Aaron, fratele lui Moise, primul preot al poporului Israel. Datorită relatărilor din Ezra, dar și tradiției iudaice, numele lui Ezra are mare importanță chiar și astăzi. Nu se știe dacă Ezra a avut slujba de cărturar la curtea împăratului Artaxerxes, de aceea, descrierea aceasta fie se referă la responsabilitățile sale anterioare, fie la aptitudinile sale, pe care a început să le folosească după sosirea în Iuda. Totuși cu siguranță că Ezra a lucrat îndeaproape pentru Artaxerxes, deoarece împăratul l­a desemnat să fie conducător în această călătorie. În Ezra 7:6 și 10 se spune despre Ezra că era un cărturar, sau învățător, „iscusit” și devotat. Cuvântul „iscusit” înseamnă „rapid”, făcând referire la o persoană care este rapidă în înțelegerea și prelucrarea mintală a informației. Ezra era iute la minte – el era renumit pentru cunoștințele sale și pentru priceperea sa referitoare la Legea lui Dumnezeu. Mai mult, faptul că împăratul l­-a ales pe Ezra să ducă un grup de israeliți în Iuda demonstrează curajul și capacitățile de lider ale lui Ezra.

 

Să observăm că Ezra „își pusese inima să adâncească Legea Domnului” (Ezra 7:10). Cum putem aplica acest principiu în viața noastră?
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse