[sâmbătă, 31 august] Evanghelia pusă în practică

 

 

Text de memorat:

 

Efeseni 2:8-10

”8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.”

 

Când vorbim despre poruncile, cerințele sau îndrumările lui Dumnezeu, există riscul – sau chiar ispita – de a crede că prin ceea ce facem ne-am putea câștiga mântuirea, am contribui la ea sau am putea câștiga favoarea lui Dumnezeu. Dar Biblia ne spune în mod repetat că noi suntem păcătoși, salvați prin harul lui Dumnezeu și prin moartea Domnului Isus pe cruce în locul nostru. Ce am mai putea adăuga noi la acestea? Ellen G. White scrie: „Dacă ați aduna tot ce este bun, sfânt, nobil și demn de primit la un om și apoi I-ați prezenta îngerilor lui Dumnezeu ca fiind o contribuție la mântuirea omului sau un merit, propunerea ar fi respinsă ca o înaltă trădare.” – ”Credința și faptele”, p. 24

 

De aceea, nici chiar faptele noastre de milă și de compasiune față de cei în nevoie nu trebuie privite ca legalism. Din contră, când ajungem să înțelegem mai bine și să apreciem mai mult mântuirea, legătura dintre dragostea și preocuparea lui Dumnezeu pentru cei săraci și asupriți va fi transferată asupra noastră, ca unii care primim dragostea Sa. Noi am primit, așa că, la rândul nostru, vom dărui.

 

Când vedem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, vedem și cât de mult i-a iubit pe ceilalți și că El ne cheamă să îi iubim și noi.

 

 

BIBLIA ȘI CARTEA ”EVANGHELIZARE” – STUDIU LA RÂND

 

Biblia: 2 Regi 3–9

1. Cine și cui i-a spus că nu l-ar băga deloc în seamă și nici nu s-ar uita la el?
2. Cui și de ce i s-a tulburat inima?
3. Pe cine a recunoscut Ghehazi când îi istorisea împăratului lucrurile mari făcute de Elisei?
4. Cum l-au considerat căpeteniile care erau cu Iehu pe tânărul proroc trimis de Elisei?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Modelul de plănuire al Marelui Evanghelist”

5. De ce nu ne descoperă Domnul Isus multe lucruri în zilele noastre?