[duminică, 7 iulie] Dumnezeu aude

 

 

„Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile” (Exodul 3:7). Patru sute de ani sunt o perioadă lungă de așteptare, în special în condiții de sclavie tot mai dură. Dumnezeu făgăduise că Se va întoarce la poporul Său și îl va scoate din Egipt, dar, generație după generație, Israel a rămas acolo pentru a construi bunăstarea și prestigiul opresorilor idolatri și, în tot acest timp, Dumnezeu părea că tace. Apoi, Dumnezeu a intervenit într-un mod unic. El i S-a arătat într-un rug aprins undeva departe, în deșert, unui om care nu părea a fi conducător; era un prinț fugar, un păstor smerit, pe nume Moise. El i-a dat șovăitorului Moise o misiune și prima parte a acesteia era să se întoarcă în Egipt, la israeliți, cu mesajul că Dumnezeu auzise și văzuse asuprirea lor, era preocupat de ei și că avea de gând să facă ceva pentru a le schimba situația în mod semnificativ.

 

1. De ce era important ca Dumnezeu să înceapă aplicarea planului Său pentru Israel cu următorul mesaj? Ce ne atrage atenţia în afirmaţia lui Dumnezeu?

 

Exodul 3:16,17

”Du-te, strânge pe bătrânii lui Israel şi spune-le: ‘Mi s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov. El a zis: «V-am văzut şi am văzut ce vi se face în Egipt”

 

Dumnezeu nu are doar un plan pentru o țară mai bună, ci vrea ca poporul să nu iasă din Egipt în sărăcie. Timp de sute de ani, israeliții au contribuit la bogăția Egiptului. Dumnezeu a prevăzut împotrivirea de la început a lui Faraon, dar l-a asigurat pe Moise că israeliții aveau să fie compensați pentru anii lor de trudă: „Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor și, când veți pleca, nu veți pleca cu mâinile goale” (Exodul 3:21).

 

După mulți ani de opresiune, Dumnezeu a folosit ocazia de a da naștere unei societăți noi cu acești foști sclavi. El dorea ca ei să
trăiască altfel și să înființeze o societate care să dureze și să se dezvolte. Planul Său a fost ca acest tip nou de societate să fie un model
pentru națiunile înconjurătoare și, asemenea lui Avraam, bine cuvântarea primită de la Dumnezeu să fie o binecuvântare pentru întreaga lume.

 

Cât de important este pentru tine faptul că Dumnezeu vede suferința oamenilor și aude strigătele lor după ajutor? Ce îți spune acest lucru despre El? (Gândește-te la Exodul 4:31.)