[sâmbătă, 8 iunie] Familii credincioase

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 12:1,2

”Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”

 

Indiferent în ce etapă a vieţii ne aflăm şi indiferent cu ce ne-am confruntat sau ne vom confrunta de-a lungul drumului, noi ne ducem existenţa în societatea în care trăim. Părinţii noştri, copiii noştri, familia noastră, chiar şi biserica noastră – toate sunt influenţate de cultura în care trăim, de normele şi valorile societăţii. Deşi aici au intervenit şi alţi factori, schimbarea zilei de odihnă a fost un exemplu grăitor cu privire la modul în care cultura vremii a influenţat, puternic şi negativ, biserica. De fiecare dată când trecem pe lângă o biserică şi vedem pe panoul de la stradă programul serviciilor divine de duminica, ne aducem aminte cât de influentă şi de durabilă este puterea culturii.

 

Familiile creştine se confruntă tot timpul cu schimbări socio-culturale. Uneori, influenţa lor poate fi bună, dar, de obicei, este negativă.

 

Însă în Evanghelie găsim lumină, mângâiere şi putere să facem faţă schimbărilor. În această săptămână vom vedea cum putem fi familii credincioase, căutând să devenim „fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume” (Filipeni 2:15).

 

 

BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE – STUDIU LA RÂND

 

Biblia: Judecătorii 21 – 1 Samuel 2

1. Cui i-a fost atribuit măcelul („spărtura”) din Israel şi unde este menţionat acest lucru?
2. Ce a făcut Rut cu restul de mâncare rămasă de la prânz?
3. Al câtelea era Boaz, în ordinea dreptului de răscumpărare pentru pământul lui Naomi?
4. În ce condiţii i s-a vestit lui Eli un cuvânt despre Mesia („Unsul”)?

 

Evanghelizare, subcapitolul „Propovăduirea Evangheliei”

5. Ce îi poate determina pe pastorii noştri să lucreze stăruitor şi neobosit pentru suflete şi pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu?