[vineri, 3 mai] Un gând de încheiere

Păstrează-ţi inima în cer.

„Creştinii ar trebui să fie mai atenţi pentru a-şi păzi inima cu toată sârguinţa. Ei ar trebui să cultive dragostea pentru meditaţie şi pentru un spirit de devoţiune. Unii par să fie invidioşi pe momentele petrecute în meditaţie, în cercetarea Scripturilor şi în rugăciune, ca şi cum timpul folosit astfel ar fi fost pierdut. Doresc ca voi toţi să puteţi vedea lucrurile acestea în lumina în care ar vrea Dumnezeu să le vedeţi, deoarece atunci aţi face Împărăţia cerurilor de primă importanţă. Păstrarea inimii voastre în cer va da vigoare tuturor virtuţilor voastre şi va pune viaţă în îndeplinirea tuturor îndatoririlor voastre. Disciplinarea minţii ca să se ocupe de cele cereşti va pune viaţă şi râvnă în toate ostenelile voastre. … Noi suntem pitici în realizările spirituale. … (Efeseni 4:13).” – Comentariile Ellen G. White, în Comentarii biblice AZŞ, vol. 3, p. 1157.