[joi, 2 mai] O soție cu adevărat de valoare

 

 

6. Identifică în pasajul următor caracteristicile și calitățile unei soții cu caracter nobil, care sunt lăudate.

 

Proverbele 31:10-31

„Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea şi nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale. Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale, şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă şi degetele ei ţin fusul. Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când şade cu bătrânii ţării. Ea face cămăşi şi le vinde, şi dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei şi nu mănâncă lenevirii. Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” Dezmierdările sunt înşelătoare şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.”

 

Femeia descrisă aici este deosebită; la fel este și poemul. De la Proverbele 31:10, fiecare verset începe cu una dintre cele 22 de litere ale alfabetului ebraic. Din acest tribut adus unei soții virtuoase ne dăm seama că întregul alfabet național de-abia a putut să ofere cadrul pentru a o lăuda cum se cuvinte!

 

Importanța pe care o acordă Proverbele înțelepciunii de a te căsători cu partenerul potrivit este reflectată și într-un dicton al rabinilor: „Căminul unui bărbat este soția lui.” „O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face rușine este ca putregaiul în oasele lui” (Proverbele 12:4). Aici, la sfârșitul cărții, înșirate idealist în portretul unei singure femei, descoperim diferite talente: confecționarea hainelor, cumpărarea de imobiliare, agricultura, căminul și managementul financiar. Între timp, ea se îngrijește de întreaga familie, care o iubește și o prețuiește.

 

Nu trebuie să așteptăm ca fiecare femeie să aibă toate aceste talente atotcuprinzătoare sau ca ele să fie tiparul după care soții să-și evalueze soțiile. Prin descrierea acestor calități și capacități, cartea Proverbele ne arată ce este cel mai important și universal relevant, atât pentru femei, cât și pentru bărbați: să fie demni de încredere, gata să ajute, plini de compasiune, credincioși, amabili și harnici. Secretul unei astfel de vieți este, conform celor scrise în Proverbele 31:30, temerea de Domnul.

 

În Proverbele 31:10, cuvântul tradus cu „cinstită” („virtuoasă”, „cu un caracter nobil” – în alte traduceri) înseamnă „putere”, „tărie” sau „bogăție”. În Psalmii 62:10 este tradus prin „bogății” și în Iosua 1:14 îi descrie pe „bărbații voinici” ai lui Iosua. Boaz o apreciază pe Rut prin cuvântul „cinstită” (Rut 3:11). În Proverbele 31:10 se extrapolează noțiunea de „bogăție”, valoare. Adevărata valoare stă în caracter, în integritate și în temerea de Domnul. Acestea întrec cu mult valoarea pietrelor prețioase.

 

Care sunt câteva dintre femeile valoroase și virtuoase care ți-au influențat viața? Cum ai extinde lista acestor calități, virtuți și capacități ale femeilor evlavioase?