[luni, 29 aprilie] Un apel adresat taților

 

 

2. Observă trăsăturile de caracter ale taţilor descriși în cartea Proverbele, care pot avea consecinţe pe termen lung asupra copiilor:

 

Proverbele 13:22

„Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, dar bogăţiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit.”

 

Proverbele 27:23,24

„Îngrijeşte bine de oile tale, şi ia seama la turmele tale. Căci nicio bogăţie nu ţine veşnic şi nici cununa nu rămâne pe vecie.”

 

Proverbele 14:26

„Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El şi copiii lui au un loc de adăpost la El.”

 

Proverbele 15:1,18

„Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.”

„Un om iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile.”

 

Proverbele 16:32

„Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz Cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.”

 

Proverbele 15:27

„Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi.”

 

Proverbele 29:17

„Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă şi îţi va aduce desfătare sufletului.”

 

Caracterul tatălui are un impact direct asupra copiilor şi asupra moştenirii pe care le-o transmite. Copiii privesc la taţii lor pentru susţinere, pentru afecţiune plină de devotament, pentru îndrumare şi pentru modelare. Proverbele îi laudă pe acei taţi care asigură şi administrează cu înţelepciune resursele familiei. Multe sunt căile prin care „cel lacom de câştig îşi tulbură casa” (Proverbele 15:27). Taţii trebuie să fie atenţi să acorde prioritate familiei în faţa muncii. Taţii credincioşi caută să fie răbdători şi să-şi ţină sub control emoţiile. Ei respectă dependenţa copiilor lor de ei. Îşi disciplinează copii, dar au grijă să nu abuzeze de poziţia lor de autoritate. Mai important decât atât, taţii consacraţi vor să asculte de Dumnezeu, să fie stăpâniţi de dragostea Sa şi călăuziţi de învăţătura Cuvântului Său, ca să poată îndruma paşii copiilor lor pe calea cea dreaptă. În cele din urmă, cel mai important lucru pe care îl poate face un tată pentru copiii lui este să o iubească pe mama lor. Credincioşia şi afecţiunea lui continuă faţă de ea (sau lipsa acestora) vor avea un efect semnificativ asupra binelui copiilor chiar şi când aceştia vor deveni adulţi. În cartea Proverbele, loialitatea faţă de Dumnezeu, angajamentul faţă de căsătorie şi faţă de familie şi integritatea în viaţa personală şi în cea socială sunt motivele-cheie. În orice domeniu, succesul depinde de starea inimii omului. Atracţiile păcatului – fie că este vorba de sex, jocuri de noroc, bogăţie sau putere – abundă, dar soţul şi tatăl înţelept priveşte la Dumnezeu pentru ajutor, ca să ia mereu cele mai bune decizii.

 

Ce învățături morale găsim în pasajele studiate, care sunt importante pentru oricine, indiferent că este sau nu tată? Ce impact au avut acțiunile tale, fie ele bune sau rele, asupra celorlalți și, în special, asupra copiilor? În ce privințe ar trebui să fii mai atent?