[marti, 30 aprilie] Corectează cu dragoste!

 

 

3. Ce ne învață cartea Proverbele despre importanța disciplinării și corectării copiilor?

 

Proverbele 10:17

„Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite.”

 

Proverbele 23:13,14

„Nu cruţa copilul de mustrare, căci, dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din Locuinţa morţilor.”

 

Proverbele 29:1

„Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi fără leac.”

 

Proverbele 29:15

„Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale.”

 

Uneori, părinții își pedepsesc copiii pentru neascultare, pentru încălcarea unor norme sociale sau pentru a-și exprima dezaprobarea când se simt stânjeniți din cauza lor. Care este intenția lui Dumnezeu cu privire la acești membri mai tineri ai familiei Sale? Proverbele leagă disciplina de speranța pentru viitor (Proverbele 19:18). Părinții credincioși știu că, din fire, copiii lor au o natură păcătoasă. În această privință îi poate ajuta numai puterea lui Hristos – vezi Ellen G. White, Educație, p. 29. Misiunea părintelui creștin, care include disciplina, este să-i conducă pe copiii lui la Dumnezeu. Prin Hristos, disciplina nu mai este o pedeapsă sau o expresie a autorității, ci corectare salvatoare. Planul lui Dumnezeu este ca părinții iubitori, cunoscând puterea păcatului, să-și îndrume copiii pe urmele lui Hristos. Părinții grijulii își corectează copilul cu blândețe, dar și cu fermitate, înfrânându-l și îndrumându-l în primii ani de viață, așa cum horticultorul asigură susținerea unui copăcel nou-plantat, până când apare autocontrolul și tânărul ajunge să se încreadă în Dumnezeu și să coopereze cu planul Său pentru mântuire, pentru creștere și pentru maturizare.

 

 

4. Ce mesaj pentru părinți se găsește în pasajele următoare?

 

Proverbele 13:24

„Cine cruţă nuiaua urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte îl pedepseşte îndată.”

 

Proverbele 23:13,14

„Nu cruţa copilul de mustrare, căci, dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din Locuinţa morţilor.”

 

Aceste versete vorbesc despre „nuia” (ebr. Shebet) – părinții trebuie să folosească nuiaua așa cum o folosește Păstorul ceresc (Psalmii 23:4). Scriptura vorbește despre învățătura dată cu răbdare, despre modelarea consecventă, despre o bună comunicare și o relație apropiată ca mijloace de a influența schimbarea în copii (Deuteronomul 11:18,19). Copilul trebuie să simtă că este iubit de părinți dacă vrem ca disciplina să aibă efectul dorit – de a corecta și de a conduce la mântuire (Proverbele 13:24).

 

Atunci când disciplina și-a ratat scopul propus, fiind prea aspră sau greșit înțeleasă, cum pot părinții să îndrepte lucrurile?