[duminică, 28 aprilie] Iubește femeia potrivită

 

 

1. Care sunt problemele și consecinţele pe care le implică o relaţie sexuală înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei, prezentate în pasajul următor?

 

Proverbele 5:3-14

”Căci buzele femeii străine strecoară miere şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri. Picioarele ei pogoară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge. Şi acum, fiule, ascultă-mă şi nu te abate de la cuvintele gurii mele: depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei, ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta şi unui om fără milă anii tăi; ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta şi tu să te trudeşti pentru casa altuia; ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!”

 

 

Un om evlavios rezervă (dacă nu este căsătorit) sau păstrează (dacă este căsătorit) pentru căsătorie cele mai profunde sentimente şi intimitatea sexuală. Proverbele li se adresează în mod specific bărbaţilor, dar aceeaşi idee este exprimată cu referire la femei în Cântarea cântărilor (cap. 4:12-15). Puternica atracţie a unei iubiri ilicite trebuie să fie cântărită ţinând seama de îngrozitoarele efecte ale acestui păcat. Relaţiilor sexuale ocazionale le lipseşte angajamentul şi, de aceea, ele nu reuşesc să dezvolte o intimitate autentică. Sunt irosite resurse materiale, fizice şi emoţionale. Dar, mai important, noi trebuie să răspundem înaintea lui Dumnezeu pentru alegerile făcute. Intimitatea sexuală, unul dintre cele mai bune daruri ale lui Dumnezeu pentru oameni, este un privilegiu exclusiv al căsătoriei (Matei 19:5; Evrei 13:4; 1 Corinteni 7:3,4). În Proverbele, imaginea apei îmbelşugate care întreţine viaţa este folosită ca un simbol delicat al plăcerii şi al satisfacţiei pe care un cuplu căsătorit le are în relaţia bazată pe dragoste reciprocă. Aceasta este pusă în contrast cu risipa adusă de lipsa credincioşiei. Expresia „nevasta tinereţii tale” (Proverbele 5:18) arată că şi atunci când cei doi îmbătrânesc angajamentul lor de dragoste trebuie să continue. Un soţ credincios încă este fermecat („îmbătat” – vers. 19) de „drăgălăşiile” soţiei lui.

 

În starea căzută a omenirii, instinctele sexuale îi pot ademeni pe unii departe de planul divin cu privire la sexualitate. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni cu puterea de a raţiona şi de a alege. Aceste ispite, dacă nu sunt învinse continuu, pot ajunge să ne stăpânească. Un ataşament ferm faţă de planul divin pentru sexualitate în cadrul căsătoriei poate preveni angajarea în relaţii sexuale ilicite. Alegerea de a-I fi credincios pe viaţă lui Dumnezeu în ce priveşte sexualitatea în cadrul căsătoriei nu numai că este înţeleaptă, dar aduce şi răsplătiri îmbelşugate.

 

Dacă ai știi pe cineva care se luptă cu tentații de natură sexuală care i-ar putea distruge căsătoria, ce ai face?