[joi, 18 aprilie] Pregătirea pentru moarte

 

 

Dacă nu vom fi în viaţă la revenirea Domnului Hristos, o schimbare la care toţi trebuie să ne aşteptăm este cea mai mare dintre toate: de la viaţă la moarte. În afară de căsătorie şi de naştere, ce schimbare are cel mai mare impact asupra unei familii decât moartea unui membru al ei?

 

6. Ce ne învaţă următoarele versete cu privire la moarte?

 

1 Corinteni 15:24-26

”În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.  Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea.”

 

 

Adesea moartea vine pe neaşteptate şi în mod tragic. Câţi nu se trezesc într-o dimineaţă ca de obicei, doar pentru ca, înainte de apusul soarelui, să închidă ochii nu în somn, ci în moarte, sau să piardă pe cineva drag! Singura pregătire pentru o moarte pe care nu o vezi venind, fie pentru tine, fie pentru cei dragi, este să te asiguri că eşti legat de Domnul prin credinţă şi că eşti acoperit cu neprihănirea Sa clipă de clipă (vezi Romani 3:22). Pe de altă parte, ce ai face dacă ai şti că mai ai de trăit doar câteva luni? Nu putem şti cu siguranţă când ne va răpune moartea, dar putem şti cu siguranţă când ne apropiem de sfârşitul vieţii. Aşadar, este esenţial să ne pregătim, pe noi şi pe membrii familiei noastre, pentru inevitabil.

 

7. Citește unele dintre ultimele cuvinte adresate de David fiului său Solomon. Ce lecţii putem învăţa de aici cu privire la pregătirea pentru moarte, atât pentru noi, cât și pentru membrii familiei?

 

1 Împăraţi 2:1-4

”David se apropia de clipa morţii şi a dat îndrumări fiului său Solomon, zicând:  „Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întăreşte-te şi fii om!  Păzeşte poruncile Domnului, Dumnezeului tău, umblând în căile Lui şi păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui şi învăţăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbuteşti în tot ce vei face şi oriîncotro te vei întoarce  şi pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte, pe care le-a rostit pentru mine: ‘Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioşie înaintea Mea din toată inima lor şi din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaş pe scaunul de domnie al lui Israel.”

 

La prima vedere, am putea spune: Asta e chiar culmea! Tocmai David, care l-a ucis pe Urie după ce o atrăsese pe soţia acestuia într-o relaţie adulteră (2 Samuel 11), îi spune fiului lui să umble în calea Domnului! Dar poate că tocmai din cauza acestui păcat şi a consecinţelor sale teribile sunt cuvintele lui David atât de pline de putere. Fără îndoială că el a încercat, în felul său, să-şi avertizeze fiul să se ferească de nebunia care lui îi produsese atâta suferinţă. David a învăţat, pe calea cea grea, câteva lecţii dureroase despre preţul păcatului şi, fără îndoială, dorea să-l cruţe pe fiul lui de suferinţa pe care el însuşi o trăise.