[miercuri, 17 aprilie] Pregătirea pentru bătrânețe

 

 

Cuvintele lui Moise din Psalmul 90:11 ne amintesc de trecerea inexorabilă a timpului. Pe măsură ce anii vin şi trec, începem să vedem şi să simţim tot felul de schimbări în corpul nostru. Părul încărunţeşte sau cade, începem să păşim mai încet, să acţionăm mai încet, iar durerile devin însoţitorii noştri de fiecare zi. Dacă suntem căsătoriţi şi avem copii, probabil aceştia au deja propriii copii şi noi ne putem bucura de nepoţi. Etapele anterioare ale vieţii ne-au ajutat să ne pregătim pentru această ultimă etapă.

 

5. Citește Psalmul 71. Ce ne învaţă acest psalm despre cum să ne pregătim nu numai pentru vârsta bătrâneţii, ci pentru viaţă în general?

 

Psalmul 71 

În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămân de ruşine niciodată!
Scapă-mă în dreptatea Ta şi izbăveşte-mă! Pleacă-Ţi urechea spre mine şi ajută-mi.

Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea.
Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor!
Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea.
Pe Tine mă sprijin din pântecele mamei mele. Tu eşti Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare.
Pentru mulţi, am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare.
Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească!
Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!
10 Căci vrăjmaşii mei vorbesc de mine şi cei ce-mi pândesc viaţa se sfătuiesc între ei
11 zicând: „L-a părăsit Dumnezeu; urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”
12 Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino degrabă în ajutorul meu!
13 Să rămână de ruşine şi nimiciţi cei ce vor să-mi ia viaţa! Să fie acoperiţi de ruşine şi de ocară cei ce-mi caută pierzarea!
14 Şi eu voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult.
15 Gura mea va vesti zi de zi dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu le cunosc marginile.
16 Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne, Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta şi numai pe a Ta.
17 Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc minunile Tale.
18 Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţea căruntă, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum şi puterea Ta neamului de oameni care va veni!
19 Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârşit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?
20 Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri, dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.
21 Înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te şi mângâie-mă din nou!
22 Şi te voi lăuda în sunet de alăută, Îţi voi cânta credincioşia. Dumnezeule, Te voi lăuda cu harpa, Sfântul lui Israel!
23 Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit;
24 şi limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt ruşinaţi şi roşii de ruşine.

 

Psalmul 71 este scris de un om în vârstă, care experimentează schimbările care intervin în viaţă, dar este fericit deoarece întotdeauna, până acum, şi-a pus încrederea în Dumnezeu. Cea mai bună cale de a îmbătrâni este să ne punem încrederea în El de când suntem tineri. De fapt, autorul acestui psalm ne împărtăşeşte trei lecţii importante pe care le-a învăţat îndreptându-se către această perioadă a vieţii sale.

 

1. Dobândeşte o cunoaştere personală profundă a lui Dumnezeu! Încă din tinereţea lui (vers. 17), Dumnezeu i-a fost o stâncă de adăpost (vers. 1,7) şi Mântuitor (vers. 2). Dumnezeu este o stâncă şi o cetăţuie (vers. 3), speranţa şi încrederea lui (vers. 5). Psalmistul vorbeşte despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu (vers. 16,17), despre puterea şi tăria Lui (vers. 18) şi despre toate lucrurile măreţe pe care El le-a făcut (vers. 19). Obiceiul de a vorbi cu Dumnezeu în fiecare zi, când studiem Cuvântul Său şi ne luăm timp să medităm la ce a făcut El pentru noi, ne va consolida experienţa cu El.

 

2. Formează-ţi obiceiuri bune! O alimentaţie bună, exerciţiul fizic, apa, lumina soarelui, odihna etc. ne vor ajuta să ne bucurăm de viaţă mai mult timp şi mai bine. Observă cum se referă psalmistul la încredere (vers. 3), laudă la adresa lui Dumnezeu (vers. 6) şi speranţă (vers. 14).

 

3. Dezvoltă pasiune pentru misiunea pe care ne-a încredinţat-o Dumnezeu! Autorul acestui psalm nu se gândeşte să fie leneş la bătrâneţe. Chiar şi „la pensie” doreşte să continue să-L laude pe Dumnezeu (vers. 8) şi să le vorbească altora despre El (vers. 15-18).

 

Pentru cei care sunt mai în vârstă, care sunt câteva dintre beneficiile bătrâneții? Ce știți acum și nu ați știut în tinerețe și ați vrea să le împărtășiți celor mai tineri din grupă?