[marți, 12 martie] Secarea Eufratului

4. Ce simbolizează Eufratul? Ce reprezintă secarea Eufratului în con­textul celor șapte plăgi finale?

Apocalipsa 16:12 Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din Răsărit.

Apocalipsa 17:1,15 Apoi unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi.

În Vechiul Testament, Eufratul era o sursă vitală pentru dușmanii Israelului, Babilonul și Asiria (Isaia 7:20; Ieremia 46:10). El trecea prin Babilon și era important pentru cetate fiindcă hrănea plantele și le oferea apă oamenilor. Babilonul nu putea supraviețui fără apele Eufratului.

Apocalipsa 17:1 spune despre Babilonul din timpul sfârșitului că „șade pe ape mari”, făcând probabil referire la Eufrat (Ieremia 51:13). Apocalipsa 17:15 explică faptul că apele pe care stă el reprezintă oa­menii care îl susțin, puterile civile și politice din spatele sistemului religios. Puterile acestea își vor retrage în cele din urmă suportul.

Scena plăgii a șasea reflectă capturarea Babilonului antic de că­tre Cirus Persanul (Daniel 5). Potrivit istoricului antic Herodot, într-o noapte, pe când împăratul Belșațar și demnitarii lui erau la ospăț, persanii au deviat cursul Eufratului și au pătruns în cetate prin albia râului, luându-i prin surprindere.

Secarea simbolică a Eufratului din Apocalipsa 16:12 duce la prăbușirea Babilonului din timpul sfârșitului. Din moment ce Eufratul reprezintă aici puterile lumii care i-au oferit Babilonului su­portul lor, secarea Eufratului simbolizează retragerea acestui suport și atacarea Babilonului, acțiune care duce la prăbușirea lui.

Când asistă la dereglările din natură (vezi Apocalipsa 16:10,11), oamenii apelează la protecția Babilonului. Când este afectat însă și sediul autorității lui prin plaga a cincea, ei înțeleg că Babilonul nu-i poate ocroti. Atunci se simt înșelați și se întorc împotriva lui, pro­vocându-i prăbușirea (vezi Apocalipsa 17:16). Cu toate acestea, ini­mile lor rămân mai departe împietrite împotriva lui Dumnezeu și a poporului Său. Ei sunt astfel o pradă ușoară pentru ultima amă­gire a lui Satana, care va antrena lumea în marea bătălie contra lui Dumnezeu.

 

În ce situații ai învățat cât de riscant este să-ți pui încrederea în oameni și în instituțiile umane?

 

(fotografia din imagine reprezintă râul Eufrat astăzi)