[Joi, 20 dec] Organizare pentru misiune

Noi am fost organizați și uniți ca biserică în scopul misiunii. Nu formăm un fel de club, în care ne întâlnim cu oameni cu preocu­pări asemănătoare și ne întărim reciproc convingerile (cu toate că și aceste aspecte sunt importante). Noi am fost aduși împreună pen­tru a vesti lumii adevărul pe care am ajuns să-l iubim.

6. Ce înseamnă pentru biserica de azi misiunea încredinţată de Isus?

Matei 28 18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

 

„Marea trimitere” include patru verbe: duceți-vă, faceți ucenici, botezați-i și învățați-i. Potrivit gramaticii grecești, „faceți ucenici” este verbul principal, iar celelalte trei verbe arată cum trebuie fă­cut acest lucru. Când biserica își îndeplinește misiunea, Împărăția lui Dumnezeu își lărgește granițele și tot mai mulți oameni din toate popoarele intră în rândurile celor care Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor. Ascultarea de porunca lui Isus de a fi botezați și de a respecta poruncile Lui creează o nouă familie spirituală. Noii ucenici au asigurarea prezenței Sale în fiecare zi în timp ce fac alți ucenici, la rândul lor. Prezența lui Isus este făgăduința prezenței lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei se deschide cu anunțul că Numele lui Isus înseamnă „Dumnezeu este cu noi” (Matei 1:23) și se încheie cu făgăduința că Isus va fi cu noi până la a doua Sa venire.

„Hristos nu le-a spus ucenicilor Săi că lucrarea lor va fi ușoară. (…) El i-a asigurat că avea să fie cu ei și că, dacă vor merge înainte în credinţă, vor fi sub pavăza Celui Atotputernic. El i-a îndemnat să fie curajoși și tari, fiindcă între ei avea să fie Cineva mai puternic decât îngerii – Comandantul oștirilor cerului. El a luat toate măsu­rile pentru ca lucrarea lor să fie adusă la îndeplinire și Şi-a asumat răspunderea pentru succesul ei. Cât timp ascultau de Cuvântul Său și lucrau împreună cu El, nu puteau să dea greș.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, pp. 23–24

 

Ce efect ar trebui să aibă asupra noastră făgăduința Domnului Isus că va fi cu noi în timp ce împlinim marea trimitere?


Părerea mea