[Joi, 18 oct] O singură credință întemeiată pe dragoste

6. Ce înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Cum dovedim, în via­ţa noastră de zi cu zi, că Îl cunoaștem pe Dumnezeu?

1 Ioan 2

Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

În general, contemporanii noștri vor să fie considerați buni cetățeni, care respectă legea, dar minimalizează importanța obligației de a respecta Legea lui Dumnezeu. Unii susţin că harul desființează poruncile, însă Biblia nu ne învață așa.

„Păzirea poruncilor nu constituie o condiție pentru cunoașterea lui Dumnezeu, ci un semn că Îl cunoaștem pe Dumnezeu/Isus și că Îl iubim. Prin urmare, cunoașterea lui Dumnezeu nu este exclusiv teoretică, ci determină la acțiune.” – Ekkehardt Mueller, The Letters of John, 2009, p. 39.

7. Ce a spus Isus despre iubire și păzirea poruncilor? Dar Ioan?

Ioan 14

15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

21 Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”

1 Ioan 5

Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele…

8. Ce poruncă nouă le-a dat Isus ucenicilor și ce legătură are cu unitatea?

Ioan 13

34 Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

Porunca aceasta nu este nouă – apare și în Leviticul 19:18. Ce es­te nou la porunca lui Isus este ca ucenicii să se iubească așa cum i-a iubit El. Exemplul Său de dragoste dusă până la sacrificiu constituie noua etică a comunității creștine.

Viața Sa a fost o demonstrație practică a iubirii în acțiune şi o ma­nifestare neîntreruptă a iubirii și a jertfirii de sine pentru binele al­tora. Lucrarea harului face ca şi în viaţa noastră să existe o manifes­tare continuă a iubirii şi efortul de negare și de sacrificare a sinelui. Principiul care Îl anima pe El ar trebui să-i anime și pe credincioșii Lui în toate relațiile dintre ei. Ce mărturie puternică va fi pentru lu­me o dragoste de acest fel! Și ce forță de a rămâne uniți ne va da ea!

              Cum putem manifesta și noi dragostea Sa?


Părerea mea