Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Faptele apostolilor 1:8

Misiunea lui Isus pe pământ se încheiase. În curând, Dumnezeu avea să le trimită ucenicilor Duhul Sfânt care, confirmând eforturile lor prin multe semne şi minuni, avea să le dea putere şi să-i conducă într-o misiune până la marginile pământului. Având trup uman, Isus nu putea să rămână cu ei pentru totdeauna. Întruparea Îi impusese o limită fizică şi, în plus, înălţarea Sa la cer era necesară pentru coborârea Duhului.

Însă ucenicii n-au înţeles aceste lucruri înainte de învierea Sa. Când au lăsat totul şi L-au urmat, erau convinşi că El era un eliberator politic care urma să-i alunge într-o zi din ţară pe romani, să reinstaureze dinastia lui David şi să readucă Israelul la gloria de odinioară. Nu le-a fost simplu să-şi schimbe mentalitatea.

Acesta este principalul subiect al învăţăturilor adresate de Domnul Isus ucenicilor în Faptele 1. În acest context apare făgăduinţa Duhului Sfânt. Capitolul mai descrie şi întoarcerea lui Isus la cer, şi pregătirea bisericii primare pentru Cincizecime.

7 iulie – Ziua Evanghelistului laic

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: 1 Corinteni 15 – 2 Corinteni 5

  1. Ce spunea Pavel „spre rușinea” corintenilor?
  2. Ce se întâmplă atunci când privim slava Domnului?
  3. Cum este posibil să fim primiți de orice cuget omenesc?
  4. În ce fel nu mai cunoaștem pe nimeni, nici chiar pe Hristos?

Istoria mântuirii, cap. 19

  1. Ce anume nu poate descrie nicio limbă?

Părerea mea