[Luni] Fiara şi falsa închinare

3. De ce trebui să ne ferim să primim „semnul fiarei”?

Apocalipsa 14:9,10
9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.

16:2
Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei ei.

Spre deosebire de cei care refuză semnul fiarei şi care vor sta înaintea tronului şi Îl vor lăuda pe Dumnezeu şi pe Miel cântând triumfători, cei care vor primi semnul fiarei vor avea parte de mânia lui Dumnezeu, vor suferi pedeapsa celor şapte plăgi şi, la sfârşit, vor fi aruncaţi în iazul de foc.

Dar ce este acest semn pe care nimeni nu şi-ar dori să-l primească? Versetele citate îl asociază cu închinarea falsă. Puterea simbolizată prin fiara a patra din Daniel 7, în a doua ei etapă (aceeaşi cu fiara ridicată din mare, din Apocalipsa 13), „se va încumeta să schimbe vremurile şi legea” (Daniel 7:25). O lege pe care a intenţionat să o schimbe este Sabatul, porunca a patra, singura dintre cele zece care se referă la timp şi precizează că Dumnezeu „a făcut… cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit” (Exodul 20:11).

Prima solie îngerească ne îndreptă atenţia către această poruncă, pe care fiara a încercat să o schimbe, şi care ne cere să ne închinăm doar Domnului, pentru că El este Creatorul. Din totalul de şapte versete care fac referire la închinare în Apocalipsa 12–14, versetul din 14:7 este singurul care vorbeşte despre închinarea adevărată; celelalte şase avertizează împotriva închinării false, care înseamnă supunere faţă de cerinţele celor două puteri – fiara şi icoana ei (Apocalipsa 13:4,8,12,15; 14:9,11). Iar în a treia solie îngerească, imediat după ce este descrisă soarta închinătorilor la fiară, cei care I se închină lui Dumnezeu sunt prezentaţi astfel: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14:12).

Deci vestirea celor trei solii separă omenirea întreagă în două categorii: cei care I se închină Creatorului prin păzirea tuturor poruncilor Lui, inclusiv porunca despre Sabatul zilei a şaptea, şi cei care se închină fiarei şi icoanei ei. Prin urmare, falsa formă de închinare este un substitut al închinării la Creator prin păzirea poruncii referitoare la Sabat.

Ce aspecte ale închinării sunt esenţiale pentru a face dovada loialităţii noastre faţă deDumnezeu?

Post-ul Fiara şi falsa închinare apare prima dată în Studiu Biblic.