[sâmbătă] Administrarea creştină – privilegiu şi responsabilitate

Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. 1 Petru 2:12

Viaţa noastră, ca administratori creştini, trebuie să fie o mărturie despre Dumnezeul căruia Îi servim, în sensul că influenţa noastră asupra celor din jur trebuie să fie pozitivă şi puternică. Istoria vieţii noastre nu poate să fie izolată de cea a lumii în care trăim. Dimpotrivă, avem privilegiul de a exemplifica un mod de viaţă mai bun înaintea celor care nu ştiu lucrurile pe care le-am aflat noi.

Administrarea creştină înseamnă să ne însuşim chemarea lui Dumnezeu de a duce o viaţă evlavioasă. Dumnezeu ne cheamă să avem un stil de viaţă diferit de altele (2 Corinteni 6:17), un stil pe care alţii să-l observe şi despre care să ne pună întrebări. De aceea am primit îndemnul: „Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn! Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă.”
(1 Petru 3:15).

În acest ultim studiu vom discuta despre beneficiile personale ale administrării bunurilor lui Dumnezeu, despre efectele ei în plan spiritual, despre influenţa noastră şi despre secretul mulţumirii în viaţa de creştin, a cărei esenţă este „Hristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:27).

BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Luca 6–12

  1. Ce a făcut Isus înainte de a-i alege pe cei doisprezece ucenici?
  2. Cine mai umbla împreună cu Isus și grupul ucenicilor și de ce?
  3. Ce mențiune geografică face Luca despre ținutul gherghesenilor?
  4. După ce criterii prognozau oamenii starea vremii în timpul lui Isus?

Istoria mântuirii, capitolul 5

  1. Ce evenimente viitoare i-au fost descoperite lui Adam?