[Duminică] „Acolo unde este comoara voastră”

1. Cum ne eliberăm de influenţa pe care o pot avea asupra noastră comorile pământeşti?

Matei 6:19-21
19. Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii;
20. ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.
21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

Coloseni 3:1,2
1. Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.

„Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră” (Matei 6:21) este declaraţia lui Isus. Sensul ei complet poate fi desprins din cele două versete anterioare, unde strângerea comorilor pe pământ este aşezată în contrast cu strângerea lor în cer. Trei cuvinte descriu pământul: moliile, rugina, hoţii (vers.19), toate transmiţându-ne ideea efemerităţii comorii pământeşti. „Pe pământ, totul este instabil, nesigur şi efemer; toate sunt supuse degradării, distrugerii, furtului şi pierderii. Cerul se află la polul opus: totul este etern, durabil, sigur şi nepieritor. În cer nu există pierdere.” – C. Adelina Alexe, „Where Your Heart Belongs”, în Beyond Blessings, p. 22

Priveşte la lucrurile pe care le deţii. Chiar dacă sunt puţine, mai devreme sau mai târziu cele mai multe vor ajunge la gunoi. Excepţie face poate doar moştenirea. Însă administratorul înţelept ar trebui să se preocupe de strângerea comorilor în cer. Acolo sunt în siguranţă. Nu avem motive să ne temem de recesiune, de hoţi sau de prădători.

Pasajul din Matei 6:19-21 conţine unul dintre cele mai importante concepte legate de administrarea creştină.

Matei 6:19-21
19. Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii;
20. ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.
21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

„Comoara” ta îţi atrage inima, o captivează, o constrânge, o farmecă, o ademeneşte şi caută să o ia în stăpânire. În lumea materială, inima urmează comoara, de aceea este extrem de important unde ai comoara. Cu cât ne preocupăm mai mult de nevoile şi de câştigurile pământeşti, cu atât ne este mai dificil să ne gândim la lucrurile cereşti.

Faptele noastre trebuie să fie în acord cu ceea ce spunem. Şi, dacă în privinţa comorilor de pe pământ umblăm prin vedere, în privinţa comorilor strânse în cer trebuie să umblăm prin credinţă (2 Corinteni 5:7). Este necesar să ne îngrijim de nevoile noastre de aici (chiar şi de pensionare), dar este esenţial să privim totul din perspectiva veşniciei.

Ce idee importantă transmite Pavel în Evrei 10:34 prin contrastul dintre averile de pe pământ şi avuţia din cer?

Evrei 10:34
În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care dăinuie.