[Sâmbătă] Darurile, o expresie a recunoştinţei

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 3:16

Avem un Dumnezeu darnic – acesta este marele adevăr transmis de jertfa Domnului Isus (Ioan 3:16). Și „dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13).

Dumnezeu oferă neîncetat. Aşa este El! Iar cei care doresc să reflecte caracterul Său trebuie să ofere şi ei neîncetat. Ideea că un creştin ar putea fi egoist este contradicţie în termeni!

O cale de a oferi din ceea ce am primit este dăruirea. Aşa ne exprimăm recunoştinţa şi dragostea. Când Isus îi va întâmpina în cer pe cei mântuiţi, vom avea ocazia de a-i cunoaşte pe cei care au aflat despre harul Său ca urmare a darurilor noastre!

Săptămâna aceasta vom aborda câteva aspecte importante legate de aducerea darurilor. Oferirea cu generozitate a darurilor, fie că este vorba despre mijloace, timp ori talente, este un mod convingător de a ne trăi credinţa şi de a reprezenta caracterul Dumnezeului căruia Îi slujim.

3 martie – Ziua de Rugăciune a femeii

BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Matei 22–28

  1. Cu cine i-au trimis fariseii pe ucenicii lor ca să-L prindă cu vorba pe Isus?
  2. Ce făceau și ce declarau cărturarii și fariseii, ca semn de respect pentru prorocii din vechime?
  3. Ce au făcut Domnul Isus și ucenicii înainte de a se duce pe Muntele Măslinilor?
  4. Când s-au dus preoții și fariseii să-i ceară lui Pilat ca mormântul să fie bine păzit?

Istoria mântuirii, capitolul 1

  1. Ce i-au sfătuit îngerii loiali lui Dumnezeu pe Satana și pe îngerii rebeli să facă?