[Luni] „Ispravnici ai harului lui Dumnezeu”

2. Ce alt dar spune Pavel că ne-a oferit Dumnezeu?

Efeseni 2:8
Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

Harul este o favoare nemeritată. Este un dar de care nu suntem vrednici. El a fost revărsat de Dumnezeu peste această planetă şi, dacă îl vom primi, va pătrunde în străfundurile fiinţei noastre şi ne va transforma viaţa acum şi pentru totdeauna. În el se cuprinde toată bogăţia şi forţa cerului (2 Corinteni 8:9). El îi uimeşte chiar şi pe îngeri (1 Petru 1:12).

Dintre toate darurile venite de la Dumnezeu, harul Său oferit prin Isus Hristos este cel mai preţios. Fără har, nu am avea nicio speranţă. Urmele lăsate de păcat în noi sunt prea adânci ca să putem scăpa vreodată singuri de el. Nici măcar ascultarea de Legea lui Dumnezeu nu ne poate aduce la viaţă. „Atunci, oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege” (Galateni 3:21). Legea nu ne poate mântui. Singura cale de mântuire este prin har.

3. Ce relaţie există între har şi administrarea creştină? Explică în ce fel darurile pe care I le aducem lui Dumnezeu şi semenilor noştri sunt o manifestare a harului Său.

1 Petru 4:10
Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.

Petru declară că primitorii harului lui Dumnezeu sunt nişte „ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu” (1 Petru 4:10). Noi am primit de la Dumnezeu nişte daruri şi suntem chemaţi să dăm înapoi din ele. Le-am primit prin har, nu doar spre satisfacţia şi beneficiul nostru, ci în vederea răspândirii Evangheliei. Ne-au fost oferite cu generozitate şi tot cu generozitate suntem chemaţi să le dăm mai departe.

Gândeşte-te câte daruri ai primit de la Dumnezeu. Ce poţi face pentru a fi un bun administrator al harului Său?