Poezia Șc. de Sabat – studiul 9

Răspântia îndemnurilor
                                   Romani 8
Prin răspântia îndemnuri trece zilnic, drumul tău,
Unde poți să-ncalți, creștine, Duhul Sfânt sau duhul rău;
Și umblarea-ți va aduce, după cum ai încălțat,
Legea Duhului de Viață sau robia de păcat.
 
Prin Scriptură, Pavel spune fiecărui credincios:
„Toate-ndemnurile firii, azi, îngroapă-le-n Hristos
Izbăvit de neputință ca un fiu de Dumnezeu
Fără frică să strigi Ava n-al slujirii alizeu!”
 
Toate-ndemnurile firii te aruncă în mormânt,
Însă plata înfierii este Jertfa Celui Sfânt
Care-ți dă cu bucurie haina de neprihănit,
Spre-a avea în El umblarea unui trai înveșnicit.
 
La răspântia îndemnuri suntem, astăzi, tu și eu,
Osândirea Legii, toată, ne-a plătit-o Dumnezeu;
De-a iubirii moștenire nimeni nu ne-o despărți
De trăim prin Duhul Celui care sigur va  veni!
 
Cornel Mafteiu
București, 27.11.2017

Părerea mea