[marți, 21 februarie] Dumnezeu cheamă un patriarh

Te-ai întrebat vreodată unde s-au dus urmașii lui Sem, Ham şi Iafet după ce Domnul a încurcat limbile oamenilor la Turnul Babel şi după ce oamenii s-au îndepărtat de acolo? Cu siguranță nu s-au împrăștiat pe toată suprafața pământului. Ca să facă asta, ar fi trebuit să călătorească mii de kilometri. Din moment ce nu aveau maşini, nici trenuri şi nici avioane, oamenii se deplasau încet, cu ajutorul animalelor şi căruțelor lor. Descendenții lui Iafet au mers în nord şi treptat s-au răspândit pe mare parte din pământ. Mulți dintre urmașii lui Ham s-au dus în ceea ce era numit ținutul Canaan, numele unuia dintre fiii lui Ham; dar, cei mai mulți dintre ei au plecat spre sud, în Africa. Succesorii lui Sem s-au stabilit de-a lungul fluviului Eufrat şi printre munții aflați la est de valea Eufratului. Ur a fost unul dintre orașele urmașilor lui Sem, din apropierea râului Eufrat.

La aproximativ 240 de ani după ce limbile au fost încurcate la Babel, în Ur s-a născut un băiat numit Avram. De fapt, Sem era încă în viață când s-a născut Avram. Tatăl lui Avram, Terah, se trăgea din Sem şi ar fi trebuit să fie un patriarh credincios. Dar, deoarece el şi alții din familia lui erau influențați de închinătorii la idoli care trăiau în jurul lor, ei au încercat să se închine în același timp și Domnului, şi idolilor.

Însă Avram şi soția sa frumoasă, Sarai, se închinau amândoi numai Domnului, astfel că Dumnezeu îi putea învăța şi folosi într-un mod aparte. Aceștia erau foarte bogați, aşa că probabil aveau o casă frumoasă şi confortabilă. Într-o zi, Domnul i-a spus lui Avram să își părăsească locuința şi să meargă într-un loc în care El va face din ei un neam mare. Dumnezeu nu voia ca Avram să fie influențat de cei din jurul său, ci să depindă doar de El. Geneza 12:1-3

Avram ar fi putut spune: „Suntem prea bătrâni pentru a ne părăsi prietenii şi rudele. În afară de asta, cum să iasă o mare națiune din noi, când noi nu avem niciun copil? În ce țară ne vom muta? Ce fel de casă vom avea?” Însă Avram nu s-a certat, nu a căutat scuze sau nici măcar nu a pus toate aceste întrebări.

Aplicaţie: Avram avea ceva ce ne dorim să avem fiecare dintre noi. Avea credință. Avram a ascultat de Dumnezeu chiar şi atunci când nu a înțeles sau când nu a avut toate răspunsurile. Aceasta înseamnă să ai credință. Evrei 11:8