[luni, 20 februarie] Patriarhi

A renunțat Satana atunci când planurile lui referitoare la oraș şi la turn nu au reușit? Desigur că nu. Şi-a continuat războiul împotriva Domnului prin majoritatea oamenilor ce erau împrăștiați pe suprafața pământului. Se închinaseră la idoli în Babilon şi au continuat să facă acest lucru acolo unde se mutaseră. Însă mereu au existat oameni care L-au iubit pe Dumnezeu, au avut încredere în El şi au ales să asculte de El în loc să asculte de cel rău.

Povestirile din Biblie sunt despre războiul dintre Dumnezeu şi Satana şi despre oameni care aleg de ce parte să fie în acest război. Pe măsură ce vedem urmările alegerilor lor, Îi putem cere Domnului să ne ajute să facem alegeri înțelepte şi să ascultăm Cele Zece Porunci. Înainte de potop şi timp de sute de ani după, au existat oameni credincioși numiți patriarhi. Atât ei, cât şi urmașii lor au fost asemenea unor lumini puternice într-o lume ce părea că devine din ce în ce mai întunecată.

Primul născut din familia fiecărui patriarh devenea, de obicei, următorul patriarh. Patriarhii își învățau copiii despre Dumnezeu şi despre aducerea unui miel ca jertfă, ca o amintire a promisiunii că Domnul urma să vină în lumea noastră şi să moară pentru noi pentru a ne salva. Adam a fost primul patriarh, dar Cain, întâiul său născut, nu a devenit următorul patriarh, deoarece el a ales să fie de partea lui Satana în acest război. În cele din urmă, fiul credincios al lui Adam, Set, a devenit cel de-al doilea patriarh.

Cronologia de la pagina 34 ne arată că, înainte de potop, patriarhii trăiau atât de mult, încât unii din ei au trăit concomitent mulți ani de zile. Noe, cel de-al zecelea patriarh, a avertizat oamenii cu credincioșie timp de 120 de ani, invitându-i să se pocăiască şi să fie salvați. După potop, Sem, unul dintre fiii lui Noe, a fost ales de Dumnezeu să intre în linia genealogică de patriarhi, urmând să ducă la îndeplinire planurile Lui. Printre urmașii săi au fost mulți oameni credincioși.

Aplicaţie: Dorești şi tu să fii un urmaș credincios al Domnului?