[joi, 23 februarie] Egoismul se plătește (Geneza 13,14)

După ce Avram şi Lot s-au întors în Canaan, au văzut că slujitorii lor, cei care aveau grijă de turmele şi de cirezile lor numeroase, nu se înțelegeau. Ei se certau pentru că nu era destulă iarbă pentru animale. Era nevoie să se separe, astfel că Avram i-a spus lui Lot să aleagă unde voia să trăiască. Avram era mai în vârstă şi își ajutase nepotul să devină bogat; Avram ar fi trebuit să facă alegerea primul. Dar Lot s-a gândit că întinsele pășuni din Valea Iordanului i-ar spori averea. Frumosul oraș Sodoma se afla acolo şi Lot şi-a mutat familia în acel loc nelegiuit. Avram era foarte bogat, însă nu era nici egoist, nici mândru. Îi permisese lui Lot să ia cel mai bun ținut. De asemenea, era prietenos şi serviabil. El a devenit un important conducător în acel ținut. Şi celelalte națiuni îl respectau şi îl admirau. Toată lumea ştia că el se închina doar Domnului. Într-o zi, un mesager a venit în fugă la Avram cu vești: Lot şi familia lui fuseseră luați prizonieri. Soldații a patru regi mari năvăliseră în Valea Iordanului şi luaseră prizonieri din Sodoma şi din apropierea Gomorei, confiscându-le și bunurile. Avram ar fi putut să spună: „Ce păcat! Dar așa-i trebuie. Lot a ales în mod egoist cel mai bun ținut şi s-a mutat în tărâmul nelegiuit al Sodomei.” Însă l-a lăsat Avram pe Lot să suporte consecințele alegerilor lui? Desigur că nu. În schimb, oamenii lui i s-au alăturat şi au mers numaidecât să îi salveze pe prizonieri. Oamenii care îi luaseră prizonieri pe Lot şi familia lui erau deja la 240 km distanță de Avram, dar oamenii lui i-au ajuns. Apoi, i-au mai urmărit vreo 57 km, i-au prins şi au luat înapoi toți oamenii şi toate lucrurile ce fuseseră luate, ca şi bogățiile lăsate de dușmanii aflați pe fugă. Ce a spus Avram când regele Sodomei a vrut să îl răsplătească pentru că i-a salvat oamenii? Geneza 14:21-24

Aplicaţie: Cum ar trebui să ne purtăm cu oamenii care nu s-au comportat bine cu noi? Ar trebui să îi ajutăm dacă au probleme?