[duminică, 12 februarie] Închis pe dinafară, blocat pe dinăuntru

Noe împreună cu familia lui erau în arcă, iar ușa corabiei era închisă. Nu exista nicio cale ca cineva să intre în arcă. Aşa va fi şi la sfârșitul timpului. Atunci când fiecare om va fi ales de partea cui să fie în războiul dintre Isus şi Satana, Isus va părăsi sanctuarul din ceruri şi ușa milei şi iertării lui Dumnezeu faţă de păcat se va închide. Dumnezeu știe când va sosi acel moment. Atunci, chiar dacă ar mai ține ușa milei deschisă, oamenii nu şi-ar mai schimba vreodată părerea şi nu vor dori să se oprească din a păcătui. Pentru o vreme, oamenii din afara corabiei au fost tăcuți şi speriați. Priviseră cum ușa uriașă se închisese fără ajutorul vreunei mâini omenești şi așteptau neliniștiți să vadă ce urma să se întâmple. Însă acea zi a trecut, iar apoi încă o zi, fără ca ceva să se întâmple, astfel încât au început să se liniștească. În curând, mulți oameni s-au strâns în jurul arcei şi au început să petreacă în mod sălbatic. Doar Noe cu soția lui şi cei trei fii ai lor, împreună cu soțiile, se aflau în arcă.

Ei se rugau şi aveau încredere în Domnul, chiar dacă Satana îi ispitea pentru a-i face să se îndoiască. În timp ce ascultau mulțimile sărbătorind afară, își aminteau că Domnul le spusese că vor mai trece încă șapte zile până să înceapă ploaia, iar ei au crezut ceea ce spusese El. Geneza 7:4

În ziua a opta, zgomotele din afara corabiei s-au schimbat deodată şi au fost înlocuite de altele noi. Celebrarea s-a oprit. Oamenii priveau cum nori mari şi negri acopereau cerul.

Fulgere orbitoare s-au coborât şi le-au spulberat casele frumoase, grădinile, altarele şi idolii. Tunete puternice s-au auzit asupra pământului, iar vântul urla cu putere. Stropi mari de ploaie au început să cadă, transformându-se rapid în torente de apă, acoperind pe oricine şi orice lucru. Jeturi imense de apă cădeau pe pământ, aruncând pietre mari în înaltul cerului. Oamenii îngroziți țipau, încercând să găsească adăpost. Foarte curând, râurile şi lacurile şi-au ieșit din matcă. Versetele 10,11

Pe măsură ce apele potopului deveneau din ce în ce mai mari, unii oameni din afara corabiei băteau puternic la ușă, implorând să fie lăsați să intre. Alții chiar au încercat să pătrundă înăuntru.

Aplicaţie: La sfârșitul timpului, lumea noastră va fi distrusă prin foc, iar cei care cred şi ascultă de Dumnezeu vor fi în siguranță, la fel cum au fost Noe şi familia lui.