[sâmbătă, 11 februarie]

 1. Scrie „1” în dreptul primului copil al lui Adam, „2” în dreptul celui de-al doilea şi „3” la cel de-al treilea fiu.
  ______ Set, ______Cain, _____ Abel
 2. Scrie numele fiecăruia dintre copiii lui Adam, în funcție de meseria pe care şi-a ales-o.
  _______a fost păstor. ______a fost agricultor.
 3. Cine a ales să Îl iubească şi să aibă încredere în Dumnezeu?
  Cain Abel
  Cine a ales să întrebe de ce şi să nu Îl creadă pe Dumnezeu?
  Cain Abel
  Care copil a ales să se răzvrătească şi să nu asculte de Dumnezeu?
  Cain Abel
 4. Regreta Cain cu adevărat că-l omorâse pe Abel? Da Nu
 5. Adevărat sau fals?
  A/F Ura este mai puternică decât dragostea.
  A/F Dragostea este mai puternică decât ura.
 6. Geneza 5 ne spune cât a trăit Adam şi urmașii săi (copii, nepoți,etc.). Caută o propoziție ca aceasta: „Astfel, toate zilele pevcare le‑a trăit Adam au fost nouă sute treizeci de ani şi a murit.”

_________________a trăit ani (5:8)
_________________a trăit ani (5:11)
_________________a trăit ani (5:14)
_________________a trăit ani (5:17)
_________________a trăit ani (5:20)
_________________a trăit ani (5:24)
_________________a trăit ani (5:27)
_________________a trăit ani (5:31)
_________________a trăit _ ani (9:29)

 1. Privește cronologia de la paginile 4 şi 5. Crezi că Adam a putut vorbi cu Metusala? Dar Metusala cu Noe?
 2. De ce nu a trăit Enoh la fel de mult ca oamenii din lista de mai sus? (Geneza 5:24)
 3. Cum erau cei mai mulți oameni atunci când Domnul a hotărât să distrugă lumea prin potop? (Încercuiește-ți răspunsul.)
  nelegiuiți credincioși idolatri cruzi
  nemiloși mândri uriași violenți
  împăciuitori hoți cinstiți corupți
 4. De câte ori căzuse ploaie pe pământ înainte de potop?
  0 1 600 969 de multe ori
 5. Cine a condus animalele la arcă şi cine a închis ușa corabiei?