[vineri, 10 februarie] Lumea alege (Geneza 6:17– 7:9)

Construcția acelei corăbii a atras mulțimi de oameni curioși, care trebuie să fi pus multe întrebări: Ce voia Noe să spună prin potop? Râurile nu ieșiseră din matcă niciodată. Ce era ploaia? Un abur uda fața pământului în fiecare noapte. Niciodată nu căzuse apă din cer! Mulți se gândeau că ce spunea Noe nu se putea întâmpla. Nu-i așa că și astăzi oamenii gândesc la fel despre venirea lui Isus? Citește 2 Petru 3:3-6 .

Oamenii râdeau de Noe, dar el nu băga în seamă batjocurile lor. În schimb, continua să predice şi să insiste ca oamenii să creadă ce le spunea. La început, unii oameni au crezut, dar înainte de venirea potopului, unii dintre aceștia au murit, inclusiv tatăl lui Noe şi unele dintre rudele sale. Totuși, majoritatea au respins în mod repetat mesajul lui Noe şi s-au întors la căile lor rele.

Alții nu au crezut niciodată. Totuși, unii au crezut că Noe spunea adevărul. Aceștia au ascultat, dar s-au temut ca nu cumva oamenii să râdă de ei. În curând, ei își băteau joc de Noe şi erau dintre cei mai îndrăzneți batjocoritori, deoarece se împotriveau şi respingeau adevărul. În cele din urmă, arca a fost gata. Cei 120 de ani se terminaseră. Noe şi familia lui depozitaseră în arcă o mulțime de mâncare, iar colivii, grajduri şi cuști erau pregătite pentru animale şi păsări.

Apoi, oamenii au privit cu uimire la ceea ce urma să se întâmple. Îngeri nevăzuți au condus animalele şi păsările în liniște la arcă. Erau câte o pereche din animalele necurate şi câte șapte perechi din animalele curate. Dumnezeu voia să salveze acele animale de la potop. Noe şi fiii lui le-au condus la locurile deja pregătite pentru ele în arcă. Apoi, pentru ultima dată, Noe i-a îndemnat pe oameni să intre în arcă împreună cu el şi cu familia sa, dar fiecare hotărâse deja să nu facă acest lucru şi doar l-au batjocorit. Fiecare trebuie să fi suspinat adânc atunci când a văzut un înger asemenea unui fulger de lumină coborându-se din cer. Au privit cum mâini nevăzute au închis uriașa ușă a corabiei. Acum, nimeni din arcă nu mai putea ieși şi era deja prea târziu pentru ca cineva din afară să mai poată intra în arcă.

Aşa va fi şi când ultimul apel pentru păcătoși va fi respins în cele din urmă şi când ușa milei lui Dumnezeu se va închide. Ieremia 8:20

Aplicaţie: Acum, cât încă ușa milei lui Dumnezeu este deschisă, Dumnezeu face tot ceea ce poate pentru a-i ajuta pe oameni să Îi fie credincioși. Vei alege să fii de partea Sa, chiar dacă oamenii râd de tine?