[miercuri, 1 februarie] Semnificația interdicției

Nu fructul oprit a fost cel care i-a făcut pe Adam şi Eva atât de diferiți, dintr-odată. Dumnezeu a făcut acel fruct şi tot ceea ce a făcut Domnul era „foarte bun”. Geneza 1:31 Se simțeau altfel deoarece nu Îl ascultaseră pe Dumnezeu, iar lucrul acesta însemna că păcătuiseră. Acum erau păcătoși şi le era frică.

„Femeia pe care mi-ai dat-o…”; „șarpele pe care l-ai făcut m-a înșelat”, au spus ei. În loc să-şi recunoască greșeala, făceau exact ceea ce făcuse Satana în cer. Îl învinuiau pe Dumnezeu. Satana era bucuros. Se gândea că acum va fi conducătorul acestei lumi şi al locuitorilor ei și că oamenii vor mânca din pomul vieții şi vor fi nemuritori, în loc să moară, aşa cum a zis Domnul. De aici de pe pământ, el urma să își continue războiul împotriva lui Dumnezeu. Când Domnul le-a vorbit lui Adam, Evei şi șarpelui, Satana asculta cu atenție. El a auzit că Domnul l-a blestemat pe șarpele cel frumos, spunându-i: „să te târăști pe pântece și să mănânci țărână toată viața”, dar Satana știa că, de fapt, Dumnezeu vorbea cu el. El fusese un înger frumos şi important, iar acum era rău şi nelegiuit; şi, într-o zi, urma să fie distrus. De asemenea, ce a spus Dumnezeu l-a făcut pe Satana să realizeze că Adam şi Eva încă puteau alege să se elibereze de sub stăpânirea lui şi să îi fie credincioși lui Dumnezeu din nou. Dumnezeu urma să îi ajute pe oameni să urască păcatul şi pe cel rău. Geneza 3:14,15,22,23

Satana era furios. De fapt, nu câștigase războiul. Adam şi Eva încă puteau alege şi exista oarecum o speranță pentru ei să se elibereze de sub stăpânirea lui. Ce fel de plan avea Dumnezeu? Satana voia neapărat să afle şi să îl distrugă. Adam şi Eva au fost alungați din grădina cea frumoasă şi nu mai aveau voie să se întoarcă niciodată acolo. Spini înțepători şi mărăcini aveau să răsară din pământ. Vremea, care întotdeauna fusese frumoasă, se schimbase; aşa că Domnul le-a făcut haine de piele de animal pentru a se îmbrăca. Versetul 21

Și toate acestea s-au întâmplat pentru că Eva alesese să îl creadă pe Satana în loc să asculte de Dumnezeu şi deoarece Adam o iubise pe Eva mai mult decât pe Dumnezeu. Ce trist! Au știut Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (Isus) şi Duhul Sfânt din veșnicie ce se va întâmpla în lumea noastră? Cu siguranță! Şi doar Ei au știut și teribilul preț ce trebuia plătit pentru răscumpărarea lumii. Însă Şi-au dorit atât de mult să fie împreună cu noi, oamenii, încât au considerat că merita prețul.

Aplicaţie: Care sunt câteva din consecințele neascultării noastre?