[joi, 2 februarie] Un pod spre cer

Îngerii credincioși şi locuitorii lumilor necăzute în păcat erau foarte triști privind ce se întâmpla cu Adam, cu Eva şi cu lumea noastră. Dar când Dumnezeu le-a destăinuit planul Lor, că Isus, Creatorul lor iubit, într-o zi, va lua chip de om şi va muri pentru a salva omenirea, aceștia au plâns. Îngerii L-au rugat să îi lase pe ei să moară în locul Lui. Atunci când Domnul le-a spus şi lui Adam şi Evei despre planul salvării lor, şi ei L-au implorat să îi lase pe ei să moară în locul Creatorului lor scump. Însă Dumnezeu îi iubea şi doar planul Lui îi putea salva pe oamenii păcătoși. Satana afirmase că Dumnezeu este egoist, că, de fapt, nu îi iubește pe oameni şi că este imposibil ca aceștia să asculte de Legea Sa. Așadar, în minunatul plan pentru salvarea noastră, Dumnezeu Fiul urma să devină om, pentru a demonstra că Satana mințea. Isus rămânea Dumnezeu pentru totdeauna, dar nu avea să Își folosească puterea Sa dumnezeiască nici o singură dată în folosul Său. Satana avea să Îl ispitească mai mult decât a fost vreodată ispitită oricare ființă umană, dar El urma să depindă de Tatăl Său cel ceresc în fiecare moment pentru a nu păcătui. Exact asta trebuie să facem şi noi. Isus va lua asupra lui toate păcatele noastre, ca şi cum El Însuși le-ar fi făcut. Ce groaznic trebuie să se fi simțit! Povara acestor păcate urma să Îl despartă de Tatăl Său cel iubitor. Apoi urma să moară de o moarte teribilă, pe cruce, luând asupra Sa groaznica pedeapsă pe care fiecare dintre noi o merităm. Dar la sfârșit, cei care vor alege să Îl iubească, să aibă încredere şi să asculte de El vor fi salvați pentru totdeauna; Satana şi îngerii lui vor fi nimiciți pentru totdeauna. Întregul univers va vedea că Satana a fost un mincinos crud şi nelegiuit. Vor afla cu certitudine că „Dumnezeu este iubire”. 1 Ioan 4:16 Asemenea unui râu adânc, mare şi murdar, păcatul ne-ar fi despărțit de cer pentru totdeauna dacă Isus nu ar fi devenit un pod între lumea noastră căzută şi Dumnezeu, singura Sursă a vieții. Isaia 59:1,2 Când a venit momentul ca Fiul lui Dumnezeu să Își ducă la îndeplinire planul, nu ne putem imagina cât de greu a fost pentru Dumnezeu Tatăl să Îl lase să facă acest lucru, pentru că Dumnezeu trebuia să privească tot ceea ce urma să I se întâmple. Dar ne-au iubit atât de mult, încât ar fi făcut orice pentru ca noi să trăim cu Ei din nou.

Aplicaţie: De ce a fost Isus dornic să moară pentru noi? Ioan 3:16