[joi, 12 ianuarie] Lucifer – partea a doua

Lucifer a fost foarte fericit încă din ziua în care a fost creat. El era perfect și absolut fericit. Îl iubea pe Dumnezeu și iubea pe orice înger și pe toți locuitorii celorlalte lumi. Și toți ceilalți îl iubeau pe el. Era ajutorul special al lui Dumnezeu și conducătorul îngerilor. Aveau cu toții încredere în el. Cât de fericiți erau!

Nu știm cât a trăit Lucifer înainte ca ceva teribil să fi început să se întâmple. Poate că au trecut sute de ani, poate mai mult timp sau mai puțin. Nimeni nu știe.

Ezechiel 28:12-15 descrie cât de frumos și de perfect era Lucifer. Dar ce s-a întâmplat astfel încât acesta să se schimbe? Citește versetul 15.

Fără niciun motiv, Lucifer a început să aibă gânduri ciudate. La început, nu a spus nimănui ce gândea. Dar Dumnezeu, care știe totul, știa exact ce gândea acest înger frumos.

Lucifer se întreba de ce el nu putea avea aceeași putere pe care Dumnezeu Fiul o avea. De fapt, dorea ca toată lumea să îl onoreze așa cum Îl onorau pe Dumnezeu Fiul. Ce nebunie! El nu era un creator ca Dumnezeu Fiul și nu ar fi putut fi niciodată. Dar el devenea din ce în ce mai gelos pe Dumnezeu Fiul și râvnea poziția Lui.

Dumnezeu Fiul (Isus) a discutat cu Lucifer și l-a avertizat cât de periculoasă era gândirea lui. Când toată lumea era la fel de fericită cât putea și el să fie, nu era cerul cel mai bun loc ce putea exista? Lucifer știa că lucrul acesta era adevărat, dar devenise mândru și încăpățânat. Acum voia să schimbe ordinea din cer, astfel încât el să aibă puterea pe care doar Fiul lui Dumnezeu o avea și, implicit, să fie egal cu Acesta.

În cele din urmă, a sosit timpul ca toți îngerii să audă confirmarea că nimeni nu putea vreodată să Îi ia locul Fiului lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu Tatăl i-a chemat pe toți îngerii în fața tronului Său veșnic. A fost o reuniune impresionantă. Dumnezeu Fiul a stat alături de Tatăl Său pe tronul minunat și strălucitor, iar lumina din jurul Lor era orbitoare. Milioane de îngeri erau acolo în timp ce Tatăl spunea că, prin voia Sa, Fiul Său a creat toți îngerii, precum și toate celelalte lumi. Curând, El urma să creeze și lumea noastră. Acesta era un motiv suficient pentru toți îngerii și pentru locuitorii tuturor lumilor create să se închine și să asculte de Dumnezeu Fiul.

Dintr-odată, toți îngerii s-au închinat înaintea Lui. Cu bucurie, ei au cântat cântece maiestuoase și emoționante de laudă și dragoste la adresa Sa. Lucifer s-a închinat și el, iar pentru puțină vreme, inima lui s-a umplut de dragoste. O parte din el dorea cu adevărat să Îi fie credincios Domnului. Dar o altă parte din el dorea să rămână pe calea pe care pornise și, în curând, simțămintele de mândrie au devenit mai puternice.

În cele din urmă, Lucifer a plecat de lângă tronul Domnului și, cu toate că știa că ar fi trebuit să se întoarcă și să fie fericit cu locul pe care Domnul i-l dăduse, era prea mândru să o facă.

Aplicație: Ce fel de alegeri faci atunci când ești mândru sau încăpățânat? Cum poți lua hotărâri bune? Proverbele 8:13; 16:18