[vineri, 13 ianuarie] Îngerul schimbat

Dumnezeu a fost milos şi a așteptat sperând că Lucifer se va întoarce de la gândurile lui de nemulțumire. Însă nu s-a întors. El gândea despre sine însuși că este la fel de important ca Dumnezeu Fiul. Se gândea că poate să facă un plan, astfel încât să îşi croiască propriul drum. Urma să funcționeze planul Său? Isaia 14:12-14

Făcuse ultima sa alegere, iar Dumnezeu ştia că nu o va schimba niciodată. A fost cumplit de trist! Acum, Lucifer nu se mai prefăcea. Şi-a folosit mintea minunată pentru a încerca în mod inteligent să îi convingă pe îngeri că nu mai erau liberi. El i-a întrebat cum puteau să fie fericiți din moment ce trebuiau să se închine și să asculte de Dumnezeu Fiul? El nu mai avea de gând să facă asta şi nici nu credea că altcineva trebuia să se închine lui Dumnezeu şi să asculte de Legea Sa. Spunea că el ştie cum să gestioneze totul în universul lui Dumnezeu.

La început, îngerii au fost şocaţi şi derutaţi. Să asculte de Lege? Să fie liberi? Care Lege? Nici nu se gândiseră vreodată că nu erau liberi. Şi nu se gândiseră niciodată înainte că ceea ce făceau ei era de fapt doar împlinirea unei legi. Făcuseră dintotdeauna doar ce le plăcea să facă. Întotdeauna a fost pace şi fericire în cer. Nimeni nu fusese niciodată nefericit. Şi nimeni nu se gândise vreodată că trebuia să asculte de o lege.

Dar Lucifer era foarte convingător. Pe măsură ce timpul trecea, unul câte unul, îngerii s-au hotărât pe cine să creadă și au ales de partea cui să fie. Cei mai mulți au ales să Îi rămână loiali lui Dumnezeu Tatăl şi Fiului Său. Acei îngeri loiali au încercat din răsputeri să îl convingă pe Lucifer şi pe îngerii care credeau ca el că acesta nu spunea adevărul. Dar aproape o treime dintre îngeri au ales să se răzvrătească.

În cele din urmă, numele lui Lucifer a fost schimbat în Satana, crudul înșelător. El Îl ura pe Isus, Dumnezeu Fiul, atât de mult, încât împreună cu îngerii lui a luptat împotriva lui Isus și a îngerilor rămași credincioși. Îți poți imagina un război în cer? Cine crezi că a câștigat? Biblia ne spune că Dumnezeu Fiul, numit și Mihail, și îngerii credincioși au câștigat. Apocalipsa 12:7-9 Satana nu era capabil să preia conducerea în cer. O, cât de mulțumitori putem fi!

Aplicație: Dacă oamenii ar fi cu adevărat altruiști, s-ar certa, s-ar lupta sau s-ar urî? Cum va fi familia ta diferită (cum se va schimba în bine familia ta) pe măsură ce Îl vei lăsa pe Isus să te ajute să devii altruist?