[sâmbătă, 7 ianuarie]

Limbile se vor schimba, dar Cuvântul Domnului va rămâne în veci.


Toate referințele din Isaia 40:8

„Planta s-a uscat și făina a căzut, dar Cuvântul Domnului locuiește cu desăvârșire.”
Biblia Wycliffe (1395)


„Iarba se întinde, floarea se ofilește, dar Cuvântul Domnului va dăinui pentru totdeauna.”
Biblia Geneva (1587)


„Iarba se usucă, floarea se ofilește, dar Cuvântul Dumnezeului nostru stă pentru totdeauna.”
Versiunea New King James (1982)

 1. Biblia este compusă din 66 de _ _ _ _ __.
 2. În Biblie putem citi Cele Zece _ _ _ _ _ _ __.
 3. Putem avea încredere în ceea ce ne spune Biblia, din moment ce fiecare _ _ _
  este adevărată.
 4. Biblia este cea mai _ _ _ _ _ _ _ carte scrisă vreodată.
 5. Înainte de a fi inventat tiparul, oamenii _ _ _ _ _ _ cu atenție Biblia, de mână.
 6. Aproximativ _ _ _ _ _ _ _ _ __ de oameni diferiți au scris Biblia.
 7. Biblia a fost tradusă din greacă și evreiește în alte _ _ _ _ __.
 8. Biblia este o hartă ce ne arată _ _ _ _ _ _ sigur spre cer.
 9. Biblia spune povestea unui război din _ _ __.
 10. Vechiul Testament a fost scris înainte ca _ _ _ _ să Se nască.
 11. Noul _ _ _ _ _ _ _a fost scris după ce S-a născut Isus.
 12. _ _ _ _ __ a scris primele cinci cărți ale Bibliei.
 13. Tot ce găsim în Biblie este _ _ _ _ _ _ _ .
 14. Scriitorii Bibliei au fost _ _ _ _ _ _ _ _ de Dumnezeu.

BANCĂ DE CUVINTE:


Porunci
Isus
adevărat
Testament
Cer
inspirați
patruzeci
drumul
Moise
cărți
valoroasă
copiau
profeție