[miercuri, 14 decembrie] Testul final

De mii de ani, Satana a vrut ca oamenii să i se închine lui în locul lui Dumnezeu. De aceea, el urăște în mod deosebit cea de-a patra poruncă. Exodul 20:8-11 Așa că a lucrat prin intermediul Bisericii Catolice pentru a schimba ziua de închinare în duminică. Iar acum majoritatea bisericilor protestante păstrează și ele duminica. Deși cei mai mulți oameni din ziua de azi nu înțeleg importanța zilei de închinare, aceasta va deveni principala problemă în ultima mare bătălie dintre Dumnezeu și Satana. Apocalipsa 12:17

Pe măsură ce se apropie sfârșitul timpului, Satana va avea voie să aducă mai multe dezastre pe pământ. Apoi, bisericile majoritare vor da vina pe poporul lui Dumnezeu pentru acest lucru, pentru că ei sfințesc ziua a șaptea. Crezând că toate dezastrele ar înceta dacă toată lumea ar sfinți duminica, ei vor cere ca Statele Unite să facă legi care să oblige pe fiecare să respecte această zi.

Am studiat prezicerea biblică potrivit căreia Statele Unite vor ajuta Biserica Catolică să-și ducă la îndeplinire planurile de a impune închinarea duminicală (Apocalipsa 13). Vor fi de acord Statele Unite să facă astfel de legi? Da. Și, în cele din urmă, la fel va face orice altă națiune.

Se va supune biserica rămășiței acestor legi? Nu. Cei care iubesc adevărul se vor supune cu îndrăzneală, fără teamă, lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta înseamnă că vor fi urâți, pedepsiți, răniți sau uciși.

În acel moment, Dumnezeu va oferi un dar special poporului Său credincios. Se numește ploaia târzie. Ioel 2:23 Cu puterea Duhului Sfânt, ei vor propovădui înțelepciunea îngerului al treilea întregii lumi, avertizându-i clar pe oameni să nu se închine fiarei și să nu accepte semnul ei. Apocalipsa 14:9-11

Toată lumea va înțelege în mod clar că această chestiune de cult este un test de loialitate. Fiecare persoană va trebui să aleagă: „Voi accepta semnul autorității lui Dumnezeu și mă voi închina în ziua a șaptea? Sau voi accepta semnul autorității lui Satana și mă voi închina duminica?”.

Cei care aleg să se supună lui Dumnezeu vor ține cont de avertisment și vor părăsi bisericile decăzute. Apocalipsa 14:8; 18:1-4 Ei vor primi sigiliul lui Dumnezeu. Apocalipsa 7:1-3 Cei care aleg să asculte de Satana vor primi semnul fiarei. Apocalipsa 13:15-17

Când toată lumea va fi luat o decizie finală, timpul de încercare se va încheia. Lucrarea lui Isus în sanctuarul ceresc va fi încheiată. Ce anunț solemn va face Isus atunci? Apocalipsa 22:11

Aplicație: Vom face alegerea corectă în această problemă importantă dacă nu am fost loiali lui Isus în „micile” alegeri de zi cu zi? Luca 16:10 Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să iubești adevărul mai mult decât orice altceva și să te ajute să aperi cu îndrăzneală adevărul în fiecare zi. Faptele apostolilor 4:29