[joi, 15 decembrie] Luptând cu Dumnezeu

Toată lumea va fi avertizată că cei care se vor închina fiarei vor experimenta mânia lui Dumnezeu. Cei care, în cele din urmă, vor alege să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu vor fi foarte supărați că cei câțiva oameni îi sunt încă loiali și țin Sabatul sfânt. Ce se va întâmpla cu cei răi în continuare? Apocalipsa 14:9,10 Se vor pocăi ei când vor începe cele șapte plăgi teribile? Apocalipsa 16:1,11

În timpul acestei perioade, Dumnezeu Își va proteja poporul Său. Va primi vreunul dintre ei aceste plăgi? Apocalipsa 16:2 Ce promisiuni dă Dumnezeu poporului Său pentru această perioadă? Psalmii 34:7,17,18; 91:1-10

Dar Biblia spune că, înainte de venirea lui Isus, poporul credincios al lui Dumnezeu va trece prin vremuri foarte grele. Cei răi vor face chiar planuri pentru a-i ucide pe toți. Cei drepți nu se vor teme de persecuție sau de moarte. În schimb, ei se vor teme ca nu cumva să-L dezonoreze pe Dumnezeu prin faptul că nu s-au pocăit de toate păcatele lor. Satana va încerca să-i sperie și să-i descurajeze cu gânduri teribile. „Nu este posibil să fii mântuit”, îi va spune el fiecărui credincios. „Gândește-te la toate păcatele pe care le-ai comis!”

Dar cei neprihăniți nu-și vor putea aminti nici măcar un singur păcat nemărturisit și, prin credință, ei vor continua să se agațe de promisiunile lui Dumnezeu. Aceasta se numește „noaptea strâmtorării lui Iacov”. Ieremia 30:7 Când Iacov a aflat că Esau plănuia să îl ucidă, el a implorat ajutorul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat ulterior? Geneza 32:24-30

Cei neprihăniți vor trăi ceva asemănător. Ei știu că au păcătuit, dar s-au pocăit cu adevărat și au mărturisit toate păcatele lor. Chiar dacă se vor simți fără speranță, vor refuza să înceteze să se roage și să se încreadă în Dumnezeu.

Aplicație: Cum putem fi pregătiți pentru timpul de încercare? Învățând să ne rugăm, renunțând la toate păcatele și exersând credința în Dumnezeu și în promisiunile Sale în fiecare zi.