[marți, 13 decembrie] Isus, singura noastră speranță

Una dintre capcanele lui Satana este să ne facă să amânăm pentru „mâine” lucrarea de învingere a păcatului. Dar trăim într-o perioadă solemnă. Nu e înțelept să amânăm renunțarea la păcatele „mici”.

Satana are și o altă capcană periculoasă. El încearcă să îi facă pe oameni să se simtă descurajați și fără speranță. El știe că, dacă îi poate face să renunțe la încercarea de a fi ca Isus, a câștigat. Mulți oameni ajung chiar să creadă că Dumnezeu face tot ce este posibil pentru a-i ține departe de posibilitatea de a fi salvați. Dar cine lucrează cu adevărat împotriva poporului lui Dumnezeu? Și cine lucrează pentru ei? Zaharia 3:1-7; Evrei 4:14-16; 7:25

Cu mult timp în urmă a trăit o doamnă creștină minunată, doamna Eckman, care avea uneori aceleași sentimente. Îl iubea pe Isus, dar deseori se simțea deprimată și se temea că nu este suficient de bună pentru a ajunge în cer. Într-o zi, ea i-a scris lui Ellen White despre descurajarea ei. Ellen White a decis să-i trimită prietenei sale un mesaj special de încurajare. În limbaj simplu, ea a explicat cum să fii pregătit pentru cer. „Eu cred în Isus. Știu că Mântuitorul meu mă iubește și eu Îl iubesc pe Isus al meu. Mă odihnesc în dragostea Lui, în ciuda imperfecțiunilor mele. Dumnezeu a acceptat neprihănirea Sa în dreptul numelui meu. El este neprihănirea mea și mă încred în meritele Sale. Sunt copilul Său pocăit și credincios. El a luat hainele mele pătate de păcat și m-a acoperit cu haina neprihănirii Sale. Îmbrăcat în această haină, stau înaintea Tatălui neprihănit”.

Aplicație: Ai simțit vreodată că nu vei putea ajunge niciodată „suficient de bun”? Este adevărat că nu putem deveni niciodată suficient de buni pentru a intra în cer. Dar nu te descuraja. Isus este „suficient de bun”; iar atunci când ne mărturisim păcatele, El ni le ia și ne dă neprihănirea Sa. Apoi El spune: „Voi pune Duhul Meu în voi”. Aceasta ne dă putere asupra păcatului. Ezechiel 36:25-27 Citește ce a spus Pavel despre acest lucru în Galateni 2:20.