[luni, 28 noiembrie] Neprihănirea prin credință

După Conferința Generală din 1888, dr. Waggoner și prezbiterul Jones, împreună cu Ellen White, au atras atenția delegaților asupra „credinței lui Isus” (Apocalipsa 14:12). Ei au subliniat faptul că ascultarea (neprihănirea sau îndreptățirea) și credința nu pot fi separate, deoarece sunt la fel de importante. De aceea, acest mesaj este numit uneori „neprihănirea prin credință”.

Majoritatea adventiștilor știau că era important să respecte Legea. 1 Corinteni 7:19 Dar poate Legea să ierte păcatul sau să facă pe cineva neprihănit? Nu. Ea poate doar să ne arate că suntem păcătoși și că avem nevoie de un Mântuitor. Romani 3:20; Galateni 3:24

Deoarece Isus este singurul care ne poate mântui de păcat (Matei 1:21), El trebuie să fie predicat mai pe larg. Pe măsură ce oamenii află despre Isus, sunt atrași de El (Ioan 12:32). Ei doresc să fie ca El și să facă ceea ce Îl va face fericit.

Și ce poate face Isus pentru cei care vin la El? Evrei 7:25

Aici se potrivește partea cu credința. Credința înseamnă să depinzi de Dumnezeu, să fii convins că Își va ține întotdeauna promisiunile – și fiecare poruncă este de fapt o promisiune a ceea ce El poate face pentru noi. „Credința lui Isus” înseamnă să credem că El are puterea deplină de a ne salva de păcatele noastre. Atunci când ne supunem Legii lui Dumnezeu cu puterea pe care ne-o dă Isus, avem parte de „neprihănirea prin credință”. 1 Ioan 5:3-5

Dumnezeu a trimis poporului Său acest mesaj prețios, pentru că a vrut ca oamenii să cunoască mai bine dragostea deosebită a lui Isus și puterea Sa de a-i ajuta să învingă păcatul și să respecte poruncile Sale. Romani 8:3,4; Efeseni 2:1-10

Unii dintre delegați erau siguri că acest mesaj va face ca Legea să pară mai puțin importantă. Dar nu ar fi trebuit să se îngrijoreze. Fiecare poruncă este de fapt despre Isus. El le-a scris, iar ele ne descoperă cum este El. Ioan 15:10 Bineînțeles, Satana nu dorea ca oamenii să experimenteze neprihănirea prin credință; și a făcut tot ce a putut pentru a-i supăra pe delegați cu neînțelegeri și argumente greșite. Unii slujitori de frunte au fost chiar foarte critici la adresa mesagerilor speciali ai lui Dumnezeu.

Delegații ar fi trebuit să studieze cu atenție Bibliile și să se roage pentru unitate și pentru o înțelegere mai clară a adevărului. Cei care nu au reușit să recunoască și să răspundă Duhului Sfânt au părăsit conferința slăbiți și descurajați. Ieremia 25:4,7 Cei care au studiat și au primit acest adevăr minunat au experimentat puterea Duhului Sfânt și au plecat foarte binecuvântați.

Aplicație: A-L urma pe Isus înseamnă să respectăm Legea. Cu cât Îl cunoaștem mai mult pe Isus, cu atât mai mult ne dăm seama că respectarea Legii Sale ne face fericiți. Psalmii 19:7-11; 40:8 Și depindem din ce în ce mai mult de El pentru a ne da puterea de a asculta. Iuda 24,25