[sâmbătă, 26 noiembrie]

Ce spune Biblia despre comportamentul creștin

Potrivește!

A.) Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse,
B.) Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri?
C.) Vreau, de asemenea, ca femeile să se îmbrace în chip cuviincios, cu rușine și sfială;

D.) Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit,
E.) Abate-mi ochii
F.) Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre,

G.) Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească
H.) Să nu mânânci

I.) Daniel s-a hotărât să nu se spurce
J.) Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase,
K.) Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări.
L.) Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva,

 1. __ ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită. Romani 12:1,2
 2. __ să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10:31
 3. __ cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care-l bea împăratul. Daniel 1:8
 4. __ niciun lucru urâcios. Deuteronomul 14:3
 5. __ Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. 1 Corinteni 9:25
 6. __ oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Proverbele 20:1
 7. __ tot așa cum sporește sufletul tău. 3 Ioan 2
 8. __ Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6:19,20
 9. __ și desfătări veșnice, la dreapta Ta. Psalmii 16:11
 10. __ nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. 1 Timotei 2:9,10
 11. __ tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească! Filipeni 4:8
 12. __ de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea Ta! Psalmii 119:37