[sâmbătă, 19 noiembrie]

Ce spune Biblia despre lucrarea misionară

Adevărat sau fals?

 1. A / F Oameni din întreaga lume se vor afla printre cei mântuiți. Apocalipsa 5:9
 2. A / F Pavel a predicat Evanghelia în special celor care știau deja despre Isus. Romani 15:20
 3. A / F Dacă Îl iubim cu adevărat pe Isus, nimeni nu ne va putea opri să le spunem altora despre El. Faptele apostolilor 4:20
 4. A / F Ultimele mesaje de avertizare ale lui Dumnezeu vor fi transmise fiecărei națiuni, tuturor triburilor și oricăror grupuri de oameni. Apocalipsa 14:6,7
 5. A / F Minunile lui Dumnezeu ar trebui să fie spuse doar poporului Său. 1 Cronici 16:23,24
 6. A / F Dumnezeu i-a spus lui Iona să propovăduiască oamenilor răi din Ninive și să-i avertizeze să se pocăiască. Iona 3:1-4
 7. A / F Lui Dumnezeu nu i-a păsat cu adevărat dacă cei din Ninive s-au pocăit. Iona 3:10; 4:11

Răspunde succint

 1. Unde le-a spus Isus urmașilor Săi să meargă și să facă ucenici? Matei 28:18-20; Marcu 16:15; Luca 24:46-48

 1. Ce trebuie să se întâmple înainte ca sfârșitul lumii să vină? Matei 24:14

 1. De ce ar trebui să predicăm Evanghelia celor care nu au auzit-o niciodată? Faptele apostolilor 26:17,18

 1. Câți oameni vrea Dumnezeu să salveze? 2 Petru 3:9

 1. Care sunt cele două lucruri pe care Dumnezeu le dorește pentru toată lumea? 1 Timotei 2:3,4

 1. Cine va fi mântuit? Romani 10:13-15; Isaia 45:22

 1. Avem responsabilitatea de a-i avertiza pe cei răi. Ce se va întâmpla dacă nu o facem? Ezechiel 3:17-19