[duminică, 13 noiembrie] O inimă binevoitoare și o influență extinsă

Pe măsură ce biserica creștea, adventiștii de ziua a șaptea au început să își dea seama că Dumnezeu le-a dat o lucrare foarte mare de făcut. Mesajele celor trei îngeri și „Evanghelia veșnică” erau doar pentru câțiva oameni sau pentru toată lumea? Apocalipsa 14:6 Ce responsabilitate solemnă! Ezechiel 3:17‑19 Trebuie să fi fost încurajator să știi că Dumnezeu a promis că va fi cu tine și te va ajuta. Matei 28:18-20 Săptămâna aceasta vom afla cum au fost începute câteva dintre diferitele lucrări misionare adventiste.

Stephen Haskell s-a născut în 1833 și a început să predice de foarte tânăr. El a crezut în mesajul advent și nu a încetat niciodată să predice că Isus va veni în curând. Când el și soția sa Mary au aflat despre Sabatul zilei a șaptea, s-au rugat și au studiat Biblia pentru a afla dacă era adevărat. Apoi au împărtășit cu nerăbdare acest lucru și altora.

Mary Haskell și alte trei femei au început să se întâlnească pentru a se ruga. Ele mijloceau pentru copiii, prietenii și vecinii lor. Însă au făcut mai mult decât să se roage pentru acei oameni. Au găsit multe modalități de a-i ajuta; și, în scurt timp, peste patruzeci de femei li s-au alăturat.

Soții Haskell au fost încântați. În iunie 1869, femeile au format The Vigilant Missionary Society (Societatea Misionară Vigilentă). În scurt timp, ele trimiteau prin poștă mii de broșuri oamenilor din Statele Unite și din multe alte țări – plătind ele însele toate costurile. Una dintre femei chiar a învățat singură franceza, iar alta a învățat germana, pentru a putea scrie oamenilor care vorbeau aceste limbi.

Cu ajutorul lui Stephen Haskell, alte biserici și-au format în curând propriile grupuri. Rezultatele au fost uimitoare. Literatura a ajuns acolo unde predicatorii nu puteau ajunge, iar mii de oameni care nu puteau participa niciodată la întâlniri de evanghelizare au aflat despre adevăr. Isaia 55:10,11

Multe ramuri ale slujirii își au începutul în acel grup umil de femei care se rugau: Tipografii care tipăreau literatură în multe limbi, școli biblice prin corespondență, centre de servicii comunitare, centre adventiste de carte, evanghelizare prin literatură și multe altele.

Aplicație: Faci tot ce poți pentru a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu cu alții? Eclesiastul 11:1,2,6; Isaia 32:20